UROLIG: FNs høykommissær for flyktninger har advart norske myndigheter mot å ta fra somaliske flyktninger oppholdstillatelsen på grunn av den alvorlige sikkerhetssituasjonen i Somalia. Bildet er tatt i Mogadishu 27. august. Foto: FEISAL OMAR / Reuters / NTB Scanpix
UROLIG: FNs høykommissær for flyktninger har advart norske myndigheter mot å ta fra somaliske flyktninger oppholdstillatelsen på grunn av den alvorlige sikkerhetssituasjonen i Somalia. Bildet er tatt i Mogadishu 27. august. Foto: FEISAL OMAR / Reuters / NTB ScanpixVis mer

Integrering:

Dagens asylpolitikk hindrer integrering

God integrering forutsetter god asylpolitikk.

Meninger

Over halvparten av asylsøkerne får oppholdstillatelse i Norge, og bør gis trygge rammer som fremmer integrering. Kraftige innstramninger i asylpolitikken gjør at mange lever lang tid i Norge med en usikker og begrenset oppholdstillatelse, og asylsøkere utestenges fra arbeidslivet mens de venter på svar på søknaden.

Mennesker som har fått beskyttelse i Norge og har bodd her i flere år, kan miste oppholdstillatelsen dersom forholdene i hjemlandet forbedres. Særlig somaliske flyktninger rammes, selv om FNs høykommissær for flyktninger har advart norske myndigheter mot denne praksisen på grunn av den alvorlige sikkerhetssituasjonen i Somalia. Frykt for å miste oppholdstillatelsen skaper utrygghet for mennesker som har behov for trygghet og en stabil livssituasjon, og hemmer integrering.

Mona Reigstad Dabour
Mona Reigstad Dabour Vis mer

Cirka halvparten av de enslige mindreårige asylsøkerne får en tillatelse som bare varer til de fyller 18 år. Midlertidig opphold fører til svekket psykisk helse, og det rapporteres om selvskading og selvmordsforsøk. De mindreårige klarer ikke å konsentrere seg om skolen og integrering, og faller utenfor samfunnet. Nesten halvparten – over 400 – av de mindreårige som har fått midlertidig opphold har forsvunnet, uten at norske myndigheter vet hvor de har blitt av.

Svært få asylsøkere får lov til å jobbe mens de venter på svar på asylsøknaden, selv om ventetida kan vare et år eller mer. Strenge krav for å få midlertidig arbeidstillatelse hindrer integrering. Det er uheldig at asylsøkere ikke fra ankomst i Norge gis mulighet til å bruke egne ressurser, forsørge seg selv, og integreres gjennom et vanlig arbeidsliv.

NOAS har laget en velgerguide, der vi gjennomgår i hvilken grad de politiske partiene fremmer en asylpolitikk som er rettssikker, human, og i tråd med Norges internasjonale forpliktelser og FNs anbefalinger. Partiene som skårer best er Kristelig Folkeparti, Sosialistisk Venstreparti, Venstre, MDG og Rødt.

Bruk stemmeretten, og godt valg!

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen! Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukas viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag.