Dagens Næringsliv felt i PFU

Brøt god presseskikk i Fredly-saken.

(Dagbladet.no): Pressens faglige utvalg har i dag tatt stilling i striden mellom finansmannen Arne Fredly og avisa Dagens Næringsliv.

PFUs innstilling var at Dagens Næringsliv har brutt god presseskikk i sin omtale av Fredly, og utvalgets medlemmer har akkurat sluttet seg til innstillingen.

- Dette er en seier. Både for meg og for andre som har vært utsatt for urettferdig behandling i mediene, men som ikke hatt ressurser til å slå tilbake. Det er også en seier for den seriøse journalistikken i Norge. PFU viser her hvor grensene går for undersøkende journalistikk og tilhørende arbeidsmetoder, sier Fredly til Journalisten.no.

Fredly leverte en rekordstor klage på 600 sider til PFU, der han argumenterte for hvorfor han mener avisa har gjort seg skyldig i 42 brudd på pressens Vær varsom-plakat.

Fredly mener seg framstilt som en kriminell, ved at avisa mer enn antyder at han har gjort seg skyldig i innsidehandel. Du kan lese mer om de sentrale stridstemaene hos Journalisten.no.

Kritisk til anonyme kilder

Ved starten av PFU-møtet ble det spesielt lagt vekt på hvor langt redaksjoner kan strekke seg i bruk av anonyme kilder, slik DNs dekning av Fredly hovedsakelig har gjort.

- Skal man få avdekket kritikkverdige forhold i finansmiljøet, må man kunne bruke anonyme kilder, sa Hilde Haugsgjerd i PFU under debatten.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Utvalget understreker likevel viktigheten av at kravet til korrekthet er avgjørende. At Fredly har vært under etterforskning, slik DN hevdet, mener utvalget ikke vært godt nok dokumentert i saken.

Dagens Næringsliv felt i PFU

- Det må betegnes som presseetisk kritikkverdig at kildegrunnlaget ikke synliggjøres for leserne. Særlig når det insinueres at kriminelle handlinger har funnet sted, uttaler PFU.

Blir erstatningssak

- Slik saken ble slått opp sitter man med en forventning om at Fredly faktisk skal være under etterforskning. Dette dokumenteres ikke godt i saken. Slik jeg kjenner til finansbransjen er det ikke uvanlig at det heises noen varselflagg, selv om det ikke har skjedd noe ulovlig, sa Henrik Syse ifølge E24.no.

Med ordlyden i sine artikler om Fredly er det ifølge PFU liten tvil om at DNs journalister mente han hadde gjort seg skyldig i blant annet innsidehandel, uten at noe etterforskning hadde konkludert med dette.

PFU mener også at størrelsesordenen på DNs Fredly-dekning, som sto i seks artikler over 30 sider, er i største laget.

Arne Fredly var selv tilstede under den åpne høringen, i likhet med et rekordstort presseoppbud. Han varsler nå at han fortsatt akter å gå til erstatningssøksmål mot Dagens Næringsliv.

- Jeg går uansett til injuriesøksmål mot DN. Min advokat Kyrre Eggen, som er ekspert på injuriespørsmål, og jeg føler oss trygge på grunnlaget for en sak i rettsapparatet, sier han til Journalisten.no.

- Ingen stor dag for DN

Dagens Næringsliv har i et tilsvar til Fredlys PFU-klage understreket at det var på bakgrunn av deres egne undersøkelser at de satte søkelyset på Fredly, og at han ble identifisert ut fra et berettiget informasjonskrav.

I dagens PFU-runde uttalte Henrik Syse at DN-saken kunne ha gått gjennom PFU-behandlingen uten fellelse, hadde den bare vært løst på en annen måte.

- Dette er ingen stor dag for DN. På bakgrunn av det PFU sier, må vi nå gå gjennom virkemiddelbruken i denne type saker. Det betyr at vi må være enda grundigere både når det gjelder metode og presentasjon. Men også etter denne saken vil undersøkende journalistikk være av avgjørende betydning for Dagens Næringsliv, sier sjefredaktør Amund Djuve til Dagbladet.no.

Djuve anser ikke at PFU har kritisert at DN tok tak i det han opplever som selve kjernen i saken, nemlig de omtalte transaksjonene og handlene som Fredly skal ha foretatt.

- Det gjenstår stadig at Fredly er innrapportert av sine meglerforbindeler, og at politiet fremdeles etterforsker saken, sier han til Dagbladet.no.

STORT PRESSEOPPBUD: Fredly var selv tilstede under den åpne PFU-høringen, der han fikk stor oppmerksomhet fra det rekordstore presseoppbudet da det ble klart at han vant frem.