Dagsrevyen lever

Vi undervurderer ikke våre seere.

Under den spekulative overskriften «Dagsrevyens død» prøver redaksjonssekretær Øyvind Marstein i en kronikk i Dagbladet søndag 14.desember å gi til beste en slags analyse av Dagsrevyens form og innhold. Det er forunderlig å lese Marsteins bastante slutninger som umulig kan være basert på hva Dagsrevyen faktisk presenterer hver kveld året rundt. Eller for å si det på en annen måte: Ryktet om Dagsrevyens snarlige død er betydelig overdrevet.

Marstein finner det naturlig å sammenligne Dagsrevyens halvtime med et amerikansk nyhetsprogram i magasinformat på en time. Det er i beste fall misvisende og i verste fall uhederlig å late som om amerikanske «Democracy Now» og Dagsrevyen skulle være av samme alen. Dessuten prøver Marstein å innbille oss alle at det er kun «Democracy Now» som bedriver det han kaller tillitsbasert nyhetsformidling.

Jeg er redd for at Marstein ikke kan ha fulgt med særlig nøye på Dagsrevyens utvikling de siste årene og den posisjonen dette nyhetsprogrammet har i det norske samfunn. Det er en posisjon som er ervervet gjennom nettopp møysommelig tillitsbasert nyhetsformidling. NRK tar sine bevisste nyhetsseere på største alvor og er slik sett oppe til eksamen hver eneste dag året rundt.

Vårt viktigste konkurransefortrinn er tillit og troverdighet. Det er gjennom vår grundige og seriøse journalistikk at Dagsrevyen fortsatt er den desidert største nyhetsformidleren på TV - og det i en tid der konkurrenter dukker opp som paddehatter i kanaluniverset. Vi undervurderer ikke våre seere. Og nettopp derfor benker stadig nærmere 7 av 10 seere seg hver kveld foran TVen for å følge med på Dagsrevyen. Det er en unik posisjon i nordisk sammenheng - ja, en oppslutning som selv i europeisk målestokk blir lagt merke til.

Denne posisjonen er ikke selvsagt og kan raskt bli endret dersom vi ikke klarer å videreutvikle og videreforedle vår egen nyhetsjournalistikk.

Marstein er ikke snau i sin udokumenterte påstand om at Dagsrevyens format i dag mer er å sammenligne med historiske Filmavisen. Det er mulig han rett og slett ikke vet bedre. Eller at han ikke har sett Dagsrevyen de siste årene. Dagsrevyen har gjennom sine 50 år vist en bemerkelsesverdig utvikling for nettopp å beholde sine seere. Det visuelle uttrykket er modernisert og studio oppgradert i flere omganger, senest for ett drøyt år siden.

Men viktigst er den journalistiske utviklingen. For åtte år siden foretok Dagsrevyen et hamskifte fra å være et oppdaterende nyhetsprogram med mange saker og nyhetsmeldinger til å bli et mer fordypende nyhetsprogram med færre reportasjer og klarere prioriteringer. Vi styrket programledernes rolle i studio og fikk en dynamikk i sendingene gjennom to programledere.

Dette hamskiftet har vi siden gradvis utviklet og videreforedlet. Og det pussige er jo at det nettopp er i den etterlyste retningen til Marstein at Dagsrevyen har gått. Dermed er det ekstra påfallende at han ikke har evnet å se dette, men velger en innfallsvinkel basert på gamle fordommer og kunnskapsløshet om faktisk utvikling.

Dagsrevyen lever

Marstein opphøyer seg også til dommer over alle norske nyhets- og debattprogram som han mener støtter seg til en mistillitsforståelse av hverdagsmenneskets fatteevne og vitebegjær. Snakk om å undervurdere våre seere!

Som ansvarlig nyhetsredaktør i NRK er jeg fullstendig klar over at dersom våre debatt- og nyhetsprogrammer skulle servere det reneste tøv og fordummende journalistikk, så ville vi raskt ha mistet både lyttere og seere. Tvert imot ser jeg hver dag kunnskapsrike nyhetsjournalister i NRK gi seg i kast med de største og mest komplekse historier for å kunne videreformidle disse til trofaste seere og lyttere. Dette er nyhetsjournalister som vet hva det vil si å formidle seriøs journalistikk som gir folket kunnskap og innsikt. Vi bestreber oss hver dag i å løfte frem aktører i samfunnsdebatten for å speile og gi ulike stemmer til temaer og emner som i sin karakter fordrer journalistisk tyngde. Det er mulig Marstein heller ikke her har fulgt med i timen.

La meg da få nevne våre utmerkede debattprogrammer «Dagsnytt18» på P2, «RedaksjonEN» på NRK1 og nyskaperen «I kveld» på NRK2. Alle disse programmene prøver jo hver dag å utøve den tillitsbaserte nyhetsformidlingen som Marstein etterlyser. Også Dagsrevyen har dette som daglig målsetting. Og vi kan jo ikke gjøre det så hakkende galt når så mange seere fortsatt flokker seg rundt TV-apparatene kl.1900 hver kveld. Dagsrevyen har forsøkt fra tusenårsskiftet å styrke journalistikken, bli tydeligere i valgene og gi seerne et bedre og bredere bilde av virkeligheten. De fleste dagene lykkes vi særs godt, andre dager erkjenner vi at vi kunne ha strukket oss lenger.

Hver dag har vi interne evalueringer av Dagsrevyens sendinger med det for øye å kunne optimalisere ytterligere våre nyhetsprogram. Det er på den bakgrunn jeg utvetydig kan slå fast at Marsteins påstand om at vi skulle ha stivnet i et format, rett og slett ikke stemmer.Tillit er noe man har så lenge noen mener man fortjener det. Det tar år å bygge den tilliten som Dagsrevyen har oppnådd. Som ansvarlig nyhetsredaktør vet jeg at det kun kan ta minutter å rive ned den møysommelig oppbygde tilliten. Derfor er min viktigste oppgave som sjef hver dag å utfordre og oppmuntre våre nyhetsjournalister til å yte sitt aller beste i sin tillitsbaserte nyhetsformidling. Det fortjener våre lyttere og seere.At Marstein ikke lenger velger å tro på Dagsrevyens nyhetsformat, er hans problem. Det bekymringsfulle er at han prøver å innbille oss andre en kunnskap om vår formatering som han ikke har. Det er bare å ta en titt på de siste dagers nyhetssendinger så vil Marstein se at prioritering av utvalgte saker er gitt en vifteformet dekning som absolutt fortjener karakteristikken «grundig».

Vårt nyhetsprogram handler om å fortelle det viktigste fra inn - og utland og vise gjennom bredt journalistisk fokus hva de enkelte sakene handler om for folk flest. Vi skal samtidig hjelpe våre seere til større innsikt og kunnskap. Det er vårt journalistiske oppdrag. Det er derfor vi fortsatt er Norges viktigste nyhetsprogram. Da kan vi ikke hvile på noen laurbær, men fortsatt utøve daglig tillitsbasert nyhetsformidling - også inn i de neste 50 år.