E-sigaretter  inneholder mye mindre skadelige stoffer enn vanlige sigaretter, og det er heller ikke skadelig for omgivelsene. (bildet viser en vanlig sigarett)
E-sigaretter inneholder mye mindre skadelige stoffer enn vanlige sigaretter, og det er heller ikke skadelig for omgivelsene. (bildet viser en vanlig sigarett)Vis mer

Damp vil redde liv

Det finnes ikke noen som helst grunn til å tro at damping gir alvorlige helseskader, men vi vet at røyking er livsfarlig.

Meninger

I løpet av året kommer antakelig regjeringen til å bestemme seg for hvordan elektroniske sigaretter, populært kalt damp, skal reguleres i Norge. Vi håper de fatter en fornuftig, kunnskapsbasert beslutning.

Det er gjort en mengde studier som viser at damp fra e-sigaretter inneholder mye mindre skadelige stoffer enn vanlige sigaretter, og det er heller ikke skadelig for omgivelsene. Flere seriøse forskere sammenlikner damp med kaffe når det gjelder skadepotensialet. Det er også sannsynliggjort at damping ikke rekrutterer nye røykere, og at det er svært effektivt ved røykeslutt. En undersøkelse blant norske dampere viste at 89 prosent hadde sluttet helt å røyke.

Dampemotstanderne har gjort sitt beste for å diskreditere damping. Når vanlig forskning ikke har ført fram, har man begynt med juks og spekulative påstander. Man bruker for eksempel resultater fra forsøk der inkompatibelt dampeutstyr er koblet sammen, og der det oppstår farlige nivåer av formaldehyd i dampen. Det blir som å undersøke hva som skjer om du drikker en halv liter kakao som holder 99 grader, på 30 sekunder, og så konkludere med at kakao er livsfarlig. Andre påstår at damping kan normalisere røyking. Det gis ingen begrunnelse for en sånn påstand, og ingenting tyder på at det er tilfelle. Så sies det at unge kan begynne å dampe, selv om det nesten ikke skjer i Norge i dag. Men om damping er dramatisk mindre farlig enn røyking, hva er da problemet om ungdom velger damp framfor å røyke? Det er ingen grunn til å tro at unge som ellers ville holdt seg unna nikotin, skal begynne å dampe.

Det vanligste argumentet for å regulere damping så strengt er at det ikke er bevist at damping ikke er farlig. Det stemmer, og det vil alltid stemme. Det er nemlig umulig å bevise at noe ikke er farlig. Poenget er at det ikke finnes noen som helst grunn til å tro at damping gir alvorlige helseskader, mens vi vet at røyking er livsfarlig og tar livet av halvparten av røykerne. Vi vet også at mange røykere vil slutte å røyke om effektive dampeprodukter blir lett tilgjengelig. Det hadde vært fint om norske politikere tok seg tid til å tenke på dette. Det er ikke farlig at damping "ser ut som røyking", selv om WHO antyder det.