Danser med statsråder

Frimurerlogen er ikke det eneste lukkede forum journalister og mediefolk beveger seg i.

NRK-sjefen har 50 mediekolleger i hemmelig brorskap

Midt i Oslo sentrum ligger Tostrupkjelleren Presseklubb. Den er stengt for vanlige folk. Adgang har bare statsråder, stortingsrepresentanter, advokater og pressefolk.

- Vi har utstedt 7500 adgangskort siden starten i 1994, sier daglig leder Anne Dawson.

En annen omgangsform mange politiske journalister benytter er å gå på julebord med sentrale politikere i Stortingets presselosje. Her er det referatforbud, og statsministeren holder gjerne takk-for-maten-talen.

Julebordet er også et sted hvor politiske journalister kan danse med statsrådene eller kona til Carl I. Hagen. For på julebordet har man med seg ledsager.

- Dette blir jo litt annerledes enn Frimurerlogen, men det er jo en interessant problemstilling disse møtene mellom journalister og dem journalistene er satt til å overvåke, sier Presseforbundets generalsekretær Per Edgar Kokkvold.

- Man kan jo se dette som rester etter en tid da pressefolk virkelig var «gentlemen of the press» og holdt seg i maktens korridorer - og var stolte av å være der. Det er kanskje ikke så rart om utenforstående spør seg om dette kan være særlig lurt, sier Kokkvold.