Danser med ulver

DVD: Hvorfor gjøre Costners tre timer lange Oscar-vinner fra 1990 enda lengre? Filmen tikker nå inn på 3 timer og 44 minutter, og er om ikke bedre, så fremdeles en mektig filmopplevelse.

Scenene som er lagt til, gjør filmen enda mer storslått og flere av skikkelsene mer fasetterte.

På tre discer er det også plass til mye bonusmateriale, bl.a. to følgekommentarer - den med Costner anbefales - og en bakomfilm spekket med anekdoter.

Teknisk er dette svært bra, og filmen er som før: tankevekkende, velspilt og gripende.