Dansk filmsatsing

Det danske kulturdepartementet har igjen økt støtten til sin filmbransje, ved å etablere et nytt fond på 50 millioner.

Dermed er statsstøtten til dansk film fordoblet - fra 200 til 400 millioner danske kroner - siden 1998. Den danske filmbølgen har med andre ord ikke kommet gratis:

- Nei, den er et resultat av langsiktig satsing, sier Harry Guttormsen, spillefilmkonsulent i Norsk filminstitutt.

Nullvekst

Han er en av dem som fordeler den norske filmstøtten til nye prosjekter - og sliter med magre budsjetter. Den norske filmstøtten har i praksis stått stille de siste årene. Statsbudsjettet for neste år innebærer heller ingen reell økning - til tross for vidtrekkende reformer i måten støtten skal fordeles på.

- Men jeg tror vi kan komme til å se det samme i Norge som i Danmark. Når vi nå får ryddet opp byråkratiet og kommet oss ut av subsidietåka, må både private og staten svare med økte midler, sier Guttormsen.

Privat deltakelse

Det er nettopp koblingen mellom privatkapital og statsstøtte som nå viser seg å gi uttelling i Danmark: Etter noen år med stor kunstnerisk og økonomisk filmsuksess, blir det stadig enklere å få dansk næringsliv til å investere i filmproduksjon.

Det nye fondet som nå opprettes skal også støttes av private og er en del av en omfattende plan fra regjeringen om tettere samarbeid mellom dansk kultur og næringsliv.