Dårlig forskningsjournalistikk svekker Norge

«Kan de store mediekonsernene, som til dels tjener store penger på nyhetsstoff, med hånden på hjertet hevde at de har gitt journalistene sine anledning til å spesialisere og fordype seg i forskningsspørsmål? Har ikke inntjeningskrav og økende tidspress ført til at journalistene bruker mindre tid på å skrive om forskningsstoff enn før?