Dårlig idé å strupe NRK

Vi har viktige mål om mediemangfold og kvalitet for mediesektoren. For å oppnå disse trenger vi både en sterk presse og et sterkt NRK.

SIKRER MANGFOLD: «Vi trenger både en sterk presse og et sterkt NRK», skriver artikkelforfatteren. Foto: Kent Skibstad
SIKRER MANGFOLD: «Vi trenger både en sterk presse og et sterkt NRK», skriver artikkelforfatteren. Foto: Kent SkibstadVis mer
Debattinnlegg

Kristian Meisingset fra Minerva tar i Dagbladet 26. september til orde for å «strupe NRK». Han mener en ny regjering bør begrense NRKs handlefrihet, blant annet ved å avvikle eksisterende nettjenester og innskrenke NRKs journalistikk på nett. Ifølge Meisingset bør NRK bare levere tjenester som kommersielle aktører ikke leverer. Og bare ved å «strupe NRK» vil avisene lykkes i sin overgang fra papir til nett.Det er flere svakheter ved Meisingsets argument.

For det første levner Meisingset papiravisene lite tillit. Mener han virkelig at landets mange små og store aviser ikke vil klare overgangen til nett uten at NRK begrenses? Har de ikke godt og unikt innhold nok til å tiltrekke seg betalende lesere? Hva skal vi så gjøre med de øvrige konkurrenter på nett, skal disse også «strupes»? Her mener jeg Meisingset sterkt undervurderer avisas sterke stilling i den norske befolkningen. Er tilbudet unikt og forretningsmodellen god, vil folk betale for kvalitetsinnhold. Å trekke fram Ytring som eksempel blir også underlig. Det er ingen trussel mot mediemangfoldet at vi får flere debattarenaer.For det andre er det naivt å tro at avisene alene skal kunne ivareta mediepolitiske mål om et mangfoldig mediesystem. I dette systemet spiller NRK en helt sentral rolle. NRK er et av våre viktigste mediepolitiske virkemiddel, som sikrer hele befolkningen bred tilgang på et mangfoldig tilbud av høy kvalitet via et vel av ulike plattformer. Det er verdt å understreke hele befolkningen her: NRK er unikt i den forstand at alle kan nyttegjøre seg tilbudet. Det ligger også i NRKs mandat å være til stede på ulike medieplattformer. NRK skal ikke bare drive smal radio- og fjernsynsvirksomhet, men ta i bruk et vell av ulike plattformene for å tilgjengeliggjøre sitt mangfoldige tilbud på en god måte. Å frata NRK denne muligheten vil ikke bare bety å innskrenke NRKs publiseringsmuligheter, men også å innskrenke publikums muligheter til å nyttegjøre seg NRKs tilbud. Det er et dårlig forslag.

For det tredje vil jeg minne om at det ikke er slik i dag at NRK kan utvikle nye tjenester for eget forgodtbefinnende. For å sikre at NRKs tilbud er rettet inn mot allmenne hensyn og ikke unødig svekker private aktørers mulighet og konkurransekraft, er det etablert en forholdsgodkjenningsordning som setter rammer for hvor langt NRK kan gå i å lansere tilbud på nye plattformer. Prosedyren innebærer blant annet at NRK må søke om forhåndsgodkjenning før det lanseres medietjenester av en vesentlig ny karakter.

Vi har viktige mål om mediemangfold og kvalitet for mediesektoren. Hensikten er opplysning og kunnskapsbasert debatt. Det er avgjørende for demokratiet vårt. For å oppnå disse trenger vi både en sterk presse og et sterkt NRK.

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen?

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukens viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag. Nyhetsbrevet kan inneholde annonser. Du kan når som helst melde deg av.