Dårskap og litteratur

I dag starter landets største litteraturfestival, Sigrid Undset-dagene, på Lillehammer. Årets tema er «Dårskap og diktere».

I programmet står det at ideen til temaet kom etter lesning av Erasmus' snart 500 år gamle bestselger «Dårskapens pris». «En ubehagelig aktuell - og lite lest bok, i et land og ei tid preget av materiell rikdom og kulturell fattigdom: En ubalanse som skaper usikkerhet og et intellektuelt klima der det kan være lett å ta standpunkt, men vanskelig å finne ståsted? Preger dette dagens norske litteratur? Ja, hvorfor ikke?»

  • «Dårskapens pris» består av en festlig tale lagt i munnen på dårskapens gudinne, Moria. I talen ramser hun opp alt det deilige som foregår i dårskapens navn. Boka er en satire som lar presteskap, kirke, de lærde og de rike gjennomgå. Alt som ser ut som verdifullt her i verden, er dårskapens verk. Det tales mot fornuften og er med det kanskje noe antigresk.
  • Jeg spør Øyvind Berg, kunstnerisk konsulent for Undset-dagene, om årets inviterte forfattere er dårer? Svaret kommer kontant:

- Nei, de er nok heller Erasmuser.

På spørsmål om hva han forventer seg av forfatterne som deltar, svarer han:

- Presisjon.

- Det høres vanskelig ut, temaet tatt i betraktning?

- Ja, men de kommer jo hit for å gjøre en jobb, sier Berg.

Han klarer ikke å trekke fram noen enkelte høydepunkter ved årets festival.

- Det er så mange, forskjellige, ettersom hvem man er og hvilke interesser man har.

  • Blant de inviterte forfatterne er Kjell Askildsen, Kjartan Fløgstad, Jonny Halberg, Svein Jarvoll, Thorvald Steen, Stig Sæterbakken, Tore Renberg og Solveig Aareskjold. Hovedseminaret er viet Ludvig Holberg, Amalie Skram, Svein Jarvoll og Alf Prøysen. En dag på hver. Astrid Sæther vil holde et foredrag kalt «Sigrid Undsets tyskerhat - dårskap eller sunn skepsis?» og Bernd Neumann vil diskutere om Günter Grass og Gruppe 47 representerte et oppgjør med nazismens dårskap. Filmen «Blikktrommen» som er basert på Grass' roman med samme tittel, vil også bli vist.
  • For dem som finner veien til Lillehammer i perioden 18. til 22. mai, er valgmulighetene mange. Både seminarer, Maihaugen-utstilling, musikk og teater tilbys. Dårskapen har inspirert arrangørene i mange retninger. Publikum kan bære med seg sitatet «Dåren har hjertet i munnen, den kloke har munnen i hjertet» for å avgjøre om de opplever dåren eller Erasmus.