Davidsen, Trond

Navn:

Trond Davidsen

Født:

1963

Yrke:

Forfatter og student

Bosted:

Bergen

Bakgrunn:

Trond Davidsen er i ferd med å avslutte hovedfaget

i medievitenskap ved Universitetet i Bergen.