ETTER NEDERLAGET: Jonas Gahr Støre går hjem etter å ha erkjent valgnederlaget natten til 12. september. «Det var krevende å se hva Støre ville med Norge», skriver artikkelforfatteren.
 Foto: Lars Eivind Bones / Dagbladet
ETTER NEDERLAGET: Jonas Gahr Støre går hjem etter å ha erkjent valgnederlaget natten til 12. september. «Det var krevende å se hva Støre ville med Norge», skriver artikkelforfatteren. Foto: Lars Eivind Bones / DagbladetVis mer

Debatt: Valg 2017

De blideste vant valget

Høyre vant valget fordi vi snakket om et Norge folk kjente seg igjen i. Med optimisme ga vi troverdige svar på de utfordringene folk opplever i sin hverdag.

Meninger

Jonas Gahr Støre innledet valgkampen med å si at «de blideste vinner [valget]». Derfor benyttet Høyre valgkampen til å snakke stolt om egen politikk.

Da Trygve Bratteli en gang ble spurt om hva som var hemmeligheten bak Arbeiderpartiets massive dominans i etterkrigstidens Norge, svarte han: «Vi forsto den tid vi levde i, og ga svar menneskene trodde på».

Dette sitatet har blitt en viktig ledesnor for det politiske arbeidet i det moderne Høyre.

PARLAMENTARISK LEDER: Trond Helleland (H).
PARLAMENTARISK LEDER: Trond Helleland (H). Vis mer

I denne valgkampen har kampen om virkelighetsbeskrivelsen vært hard. Gjennom venstresidens daglige kritikk mot regjeringen kunne man få inntrykk av at Norge er blitt et kaldere samfunn, at landet går i feil retning, at norske distrikter blir lagt ned og at norsk økonomi er i krise.

Venstresidens fortelling om nåtidens Norge har vært vanskelig å kjenne seg igjen i. Mange opplever at Høyre har bedre svar enn Arbeiderpartiet på hvordan Norge skal skape flere jobber, hvordan elevene skal lære mer i skolen, hvordan helsevesenet skal bli bedre og hvordan forsvaret skal rustes opp. Det viser sakseierskapsundersøkelsen Dagbladet har gjennomført.

Valgkampen har i det hele tatt handlet mye om Høyre og regjeringens politikk. Det har vært enklere å se hva opposisjonen var mot enn hva de var for. Der Høyre snakket om hva vi ønsket å modernisere, snakket venstresiden mer om hva de ønsket å reversere. Få opplevde at dette var nødvendig.

Satsing på etter- og videreutdanning for lærere er blitt en suksess, fraværsgrensen likeså og skoleresultatene peker i riktig retning. Helsekøene går ned, og pakkeforløp for kreft bejubles av pasientene. Det satses på vei og jernbane som aldri før, og veiselskapet Nye Veier får hastigheten på veibygging opp – og kostnadene ned.

Den gamle ørnen i norsk politikk var til tider bare en skygge av seg selv. Det var krevende å se hva Støre ville med Norge, og Arbeiderpartiet forsøkte å stille seg i posisjoner som vanskelig lot seg forene. De var for kommunereform, men mot kommunereformen. De var for en fraværsgrense, men mot fraværsgrensen. Og i løpet av de siste ukene av valgkampen vinglet AP om flystasjonen på Andøya, beredskapssenteret på Taraldrud, helikoptre på Bardufoss og deponiet i Brevik.

Dette gjorde det gamle styringspartiet på venstresiden utydelig.

På valgdagen var det gledelig å konstatere at velgerne belønnet politikere som står oppreist i en storm, og ikke bøyer av for særinteresser. Det gir Høyre selvtillit til å fortsette å gjøre endringer vi mener er nødvendige for å ta vare på Norge som verdens beste land å bo i.

Tilliten velgerne har gitt Høyre må forvaltes godt – først og fremst ved å levere på de politiske løsningene vi har lovet velgerne. Det handler i korte trekk om:

1. Å satse på tidlig innsats i skolen.

2. Å skape flere jobber som bidrar til statsbudsjettet, ikke flere jobber som lever av statsbudsjettet.

3. Å skape pasientenes helsetjeneste med kortere helsekøer og mer forutsigbar behandling, samt å gjennomføre en kvalitetsreform i eldreomsorgen, leve hele livet.

4. Å skape et tryggere Norge, ved å satse på forsvar, politi og beredskap.

Samtidig må Høyre fortsette å fornye seg, og fortsette å være landets fremste politiske verksted. Samfunnet vil fortsette å endre seg. Særlig vil digitaliseringen, klimaendringene, eldrebølgen, utenforskapet og den økende innvandringen til Norge kreve at Høyre utvikler ny politikk.

For – er det én ting Høyre har lært, er det at tillit bygges over tid. Ved å forsøke å forstå de utfordringene Norge står overfor, og ved å søke nye svar på disse utfordringene, skal Høyre på ny fortjene velgernes tillit.