NOK NÅ: Løsninga på klimakrisen kan ikke være å presse bort en bærekraftig urfolksnæring og ødelegge naturen på denne måten, skriver, skriver Runar Myrnes Balto som her taler under en demonstrasjon mot gruvedumping i Repparfjord. Foto: Terje Bendiksby / NTB Scanpix

DEBATT

De blottlegger arrogansen

Vindkraftutbyggernes ønsker at sørsamene skal bidra med mat på åpningen deres. Det er som å si at dere må kanskje slakte store deler av flokken på grunn av oss, men vi kan godt hjelpe til med å spise den.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon
Eksterne kommentarer: Dette er en debattartikkel. Analyse og standpunkt er skribentens egen.
Publisert
Sist oppdatert
Del artikkel


Når vindkraftutbyggerne Fosen vind og Statkraft har planlagt åpen dag 13. mai for å feire åpningen 80 vindkraftturbiner på Storheia, så har de invitert de sørsamiske reindriftsutøverne i området til å «bidra med servering av samisk mat».

Det virker som at de har glemt at de står imot reineierne i retten fordi vindindustriområdet har ødelagt det livsviktige vinterbeitet til reinen, og hele samiske familier står i fare for å måtte slutte med reindrift.

De fleste vil vel kunne se hvor frekt og respektløst det er å be reindrifta om å servere reinkjøtt på åpningen av en industri som stjeler grunnlaget for å kunne drive med rein i det hele tatt. Det er ydmykende.

I praksis blir det som å si til sørsamene at kanskje dere må slakte store deler av flokken deres på grunn av oss, men vi kan godt hjelpe til med å spise den.

Det gjør det ikke bedre at saken ikke har fått sin avklaring i rettsvesenet ennå. Har Fosen vind i det hele tatt lov til å ødelegge Fosen reinbeitedistrikts vinterbeiter på denne måten? Saken var oppe i lagmannsretten i desember, men de har ennå ikke avgitt dom.

Saken er også til vurdering i FN-systemet. FNs rasediskrimineringskomité (CERD) ba i 2018 Norge om å stoppe utbyggingen mens de vurderer saken. Dette ble dessverre ikke tatt til følge, og derfor står vi i denne ulykksalige situasjonen i dag.

For familier i reindrifta i alle samiske områder er vindkraftindustrien en eksistensiell trussel. Hele samiske familier opplever at livsgrunnlaget deres står i fare for å bli utradert.

Her er det ikke snakk om urasjonelt føleri eller estetisk naturromantisering. Her er det snakk om et være eller ikke være for en hel urfolksnæring.

Reindrifta er mye mer enn en næring som gir inntekter til hele familier. I reindrifta bæres og skapes mye av grunnlaget for samisk kultur. Der bevares samisk språk og kunnskap om naturen, og mye av materialet for kulturen blir produsert der. Det er blant annet snakk om skinn, bein og horn. Og så er det selvfølgelig snakk om den kjente matkulturen.

Det er rett og slett ikke mulig å drive reindrift i et vindindustriområde. Det forstår alle som har vært inne i et slikt område og sett alle skjæringene i fjellet som skaper farlige stup på mange meter for å få plass til veier store som autostradaer.

Det er ikke uten grunn at Sametinget har slått alarm og bedt om at det ikke bygges flere vindkraftverk i reindriftsområder. Regjering og Storting må nå sørge for et rammeverk som sikrer at det ikke gis flere konsesjoner i disse områdene.

Dessverre er lista allerede lang over vindkraftverk som allerede har fått konsesjon, og av prosjekter som er under planlegging. I Mosjøen finner vi Øyfjellet vindkraftverk, som likner veldig på Fosen-saken. Også der har utbygger Eolus vind allerede startet anleggsarbeidet, selv om det ikke er inngått en avtale med reindrifta – slik konsesjonsvedtaket tydelig forutsetter.

Det er nok nå! Reindrifta har nådd tålegrensa. Løsninga på klimakrisen kan ikke være å presse bort en bærekraftig urfolksnæring og ødelegge naturen på denne måten.

Fosen vind og Statkraft har om ikke annet, med sin invitasjon til reindrifta, bidratt til å blottlegge den arrogansen og ubarmhjertigheten reindrifta opplever i møtet med industriutviklere. Er dette virkelig noe Norge kan være seg bekjent?