De borgerlige på ville veier

Dagbladets leder 29. august.

Meninger

Med jevne mellomrom fremmer de borgerlige partiene sitt ønske om å gi Arbeidstilsynet adgang til å godkjenne arbeidstidsturnuser som fraviker Arbeidsmiljølovens bestemmelser. De vil ikke at de store arbeidstakerorganisasjonene skal ha siste ord, særlig ikke når klubbene lokalt blir enige med sine arbeidsgivere. Høyre, Venstre og Frp oppfatter dette som misbruk av fagforeningsmakt og vil derfor oppnevne Arbeidstilsynet som overdommer. Annerledes er det vanskelig å tolke Høyres arbeidslivspolitiske talsmann Torbjørn Røe Isaksen når han sier til NTB: «Arbeidstilsynet bør ha samme adgang til å godkjenne alternative turnuser som de sentrale fagforeningene har.»

Arbeidsmiljøloven setter rammer for tillatt arbeidstid, både hvor lang den kan være og hvordan den kan ordnes i døgn og uker. Innenfor disse rammene er arbeidstid ett av mange temaer som er regulert i tariffavtaler. Loven kan betraktes som en bunnplanke. Arbeidsmiljøloven er en minimumsløsning som sikrer enkeltindivider mot å bli utnyttet.

I tariffavtaler kan det avtales arbeidstidsregler som er bedre enn arbeidsmiljølovens regler. Der må de sentrale organisasjonene ha siste ord. Partene på bedriften kan ikke avtale noe som strider mot tariffavtalen. Det gjelder også når det gjelder å avtale eller godkjenne alternative turnuser.

Derfor vil det ikke ha noen virkning å gi Arbeidstilsynet myndighet til å «godkjenne alternative turnuser». Arbeidstilsynet kan gi dispensasjon fra arbeidstidsreglene og dermed tillate andre ordninger enn dem loven ellers gir rom for. Men en dispensasjon fra Arbeidstilsynet vil ikke ha noen betydning for hvilke arbeidstidsordninger en arbeidsgiver kan pålegge sine ansatte å følge. Der vil det være avtalene som avgjør. Hvis en tariffavtale ikke gir adgang til å ha en slik arbeidstidsordning som Arbeidstilsynet gir dispensasjon til, er tariffavtalen avgjørende.

Med mindre motivet fra Høyres side er å gi Arbeidstilsynet myndighet til å sette tariffavtaler og arbeidsavtaler til side, er det vanskelig å forstå hensikten med deres forslag. Hvis Høyre mener Arbeidstilsynet skal ha en slik myndighet, er det oppsiktsvekkende. Det vil, ifølge professor i arbeidsrett Stein Evju, være et brudd med internasjonal rett og folkerettslige konvensjoner om organisasjons- og forhandlingsfrihet som Norge er forpliktet av.

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen?

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukens viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag. Nyhetsbrevet kan inneholde annonser. Du kan når som helst melde deg av.