Vi bryr oss om ditt personvern

Dagbladet er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Les mer

Kultur

Mer
Min side Logg ut

De elendige

TIGGING: Nye politivedtekter åpner for å bøtelegge og fengsle tiggere og prostituerte.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

I sommer har politiet hatt en kampanje kalt «Operasjon Sommer-Oslo». Gjennom denne aksjonen har de fulgt tiggere og prostituerte ekstra tett for å rydde opp i Oslos gater. Aksjonen er omtrent den samme som de har hvert år, i år har den bare fått et fint navn. Men det er en helt vanlig ryddeaksjon, en sånn som tiggere og prostituerte er vant til hver sommer. Erling Lae og Handelsstanden har tatt til orde for at en skal ha en slik operasjon til alle årstider og ikke bare om sommeren. Et forbud mot tigging og prostitusjon i politivedtektene vil hjelpe dem å få til det, og nå i høst skal Oslo kommune ta endelig stilling til om forslaget til nye politivedtekter skal godtas. Forslaget lyder: § 2-4 Tigging og prostitusjon På eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted må ingen bedrive tigging, tvangssalg eller salg som på en aggressiv eller sjenerende måte forstyrrer den alminnelige ro, orden eller ferdsel. På eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted må ingen fremby seksuelle tjenester på en måte som virker pågående eller sjenerende eller som på annen måte forstyrrer den alminnelige ro, orden eller ferdsel.

FOPRSLAGET kommer etter en tid med mye offentlig debatt og oppmerksomhet om de to gruppene. Tiggere fra Balkan som oppfører seg annerledes enn våre hjemlige tiggere, og nigerianske kvinner som praier kunder på Karl Johan, har blitt framstilt som et av Oslos desidert største problemer i 2006. Man er bekymret for at det hele skal komme ut av kontroll om man ikke snarest gjør noe drastisk. Bekymringen for hvordan tiggere og prostituerte har det, har måttet vike for bekymringer for hvilke konsekvenser det har for lokalt næringsliv, turistnæringen og andre interesser. Påstandene om hvordan tigging og prostitusjon foregår har vært ekstreme, og vi tviler ikke på at dette har skapt et press på politikere fra publikum om å gjøre noe med situasjonen. Et opplevd behov for å kontrollere tigging og prostitusjon er like gammelt som fenomenene selv. Tiltakene for å kontrollere disse gruppene, har vært mange, og har ikke vist særlig stor effekt; folk fortsetter å tigge og selge sex, og kanskje under enda verre vilkår. Tiltak man har forventet effekt av, har endret seg i takt med straffemåten i den aktuelle epoke; bøter, jaging, gapestokk, dødsstraff, straffarbeid, tukthus og fengsel. Og man har gjennom historien sett med forbløffelse at folk fortsetter å tigge eller prostituere seg. De elendige får skylden for at de har få handlingsalternativer i den situasjon de står i.

TIDLIGERE I ÅR ble Løsgjengerloven opphevet. Dennes § 11 gjorde tigging forbudt, og politikernes argument for å fjerne forbudet var at en ikke skal straffe synlig elendighet, og at en skulle vise stor forsiktighet med å straffe handlinger som til sist kun rammer tiggeren selv. Det var et signal om at en ikke kan straffe alt en ikke liker. Prostitusjon er også lovlig i Norge. Kvinner som tilbyr seksuelle tjenester på Karl Johan bryter ingen lov, og de fleste vil være enige i at det de gjør går mer utover dem selv enn noen andre. Som samfunn har vi valgt å hjelpe prostituerte i stedet for å kontrollere dem.Det står i saksframstillingen fra byrådet at «byrådet ønsker ikke å ramme den enkelte tigger eller prostituerte med forbudet, men omfanget og formene for tigging og prostitusjon». Vi lurer veldig på hvordan byrådet tenker seg dette i praksis i og med at straffen for overtredelse av politivedtektene er bøter eller med fengsel inntil 3 måneder.

BYRÅDET SENDTE altså ut et forslag til høring i vår, om endring av vedtektene. To av høringsinstansene gir skarp og tungtveiende kritikk av det nye forslaget og dette er to av dem som vet mest om tigging og prostitusjon, nemlig Oslopolitiet og Kirkens Bymisjon.Det er problematisk at svaret på hvordan vi skal løse samfunnsproblemer som dette bestemmes på kommunalt nivå og ikke sentralt. I tillegg er det problematisk at en bestemmelse mot plagsom tigging og prostitusjon åpner for betydelig bruk av skjønn. Dette var en av innvendingene Kirkens Bymisjon kom med i høringsrunden: Her er det åpent for at politiet selv kan bestemme hva som er forstyrrende tigging og plagsom prostitusjon. Om en tigger eller prostituert får straff, vil dermed komme an på meningene eller dagsformen til betjenten den dagen. Det kan også bety at noen grupper av tiggere og prostituerte er mer utsatte for straff enn andre, fordi de er mer synlige pga hudfarge eller hvor de sitter/står og fordi politiet i utgangspunktet har liten kjennskap til dem. Det er ikke vanskelig å tenke seg at tiggere med sigøynerbakgrunn og prostituerte fra Nigeria risikerer å få langt mer oppmerksomhet fra publikum og politiet, slik de allerede får. Dette kan være problematisk i forhold til rettssikkerhetsprinsipp som vi har i landet vårt. Det kan hende at dette også er grupper som er spesielt utsatte og som derfor fortjener at vi retter andre former for oppmerksomhet mot dem enn kontrollblikket.

VI HAR INGEN innvendinger mot at Oslo kommune har rett og plikt til å gripe inn i forhold til oppførsel som gjør det å bruke byen mye verre for andre. Vårt anliggende her er å problematisere hvorfor det trengs en egen regel rettet mot disse to gruppene som ikke gjelder ovenfor andre samfunnsborgere. Oppførsel i det offentlige rom er allerede regulert i den alminnelige ordensbestemmelsen i Straffelovens § 350. Der slås det fast at det er straffbart å forstyrre den alminnelige fred og orden, ved for eksempel utilbørlig atferd. Dette forbudet gjelder for tiggere og prostituerte på lik linje med alle andre som bruker byen. Folkeskikken gjelder for alle, og det blir feil å mistenkeliggjøre tiggere og prostituerte og kun dem, som om de har dårligere folkeskikk enn alle andre her i byen og som man derfor trenger et eget forbud for. En slik mistenkeliggjøring vil etter vårt syn virke svært stigmatiserende. Forslaget kan gjøre mye skade i arbeidet med å hjelpe tiggere og prostituerte ved at det skaper dårlige vilkår for tillit til politiet, og vi mener at det vil gjøre det vanskeligere å avdekke menneskehandel.

NÅR OSLO KOMMUNE vil straffe tiggere og prostituerte for å minske omfanget, er det stikk i strid med det som er den uttalte strategien i norsk politikk for øvrig. Og det gir en vond smak i munnen at vi som samfunn skal straffe tiggere og prostituerte for å løse problemene i stedet for å gjøre noe med grunnene til at noen tigger eller selger sex. Man kan jo selvfølgelig mene at man kan gjøre begge deler, men vi mener at det ene står i veien for det andre. Det er mer respekt for tiggere og prostituerte og problemene de står i vi trenger, ikke mindre.FAKTA

  • For første gang er tiggermiljøet i hovedstaden kartlagt. En ny rapport fra Kirkens Bymisjon slår fast at det blir stadig flere tiggere i Oslo.
  • 1. januar ble Løsgjengerloven opphevet. Nå jobber Byrådet i Oslo med å endre politivedtektene slik at de åpner for å fjerne og straffe tiggere og prostituerte.

Lyst til å diskutere?

Besøk Dagbladet debatt!