De fattigste

BOK: Den britiske økonomen og utviklingsforskeren Paul Collier ser med nytt blikk på verdens fattigste. Hvem er de, hvorfor sitter de fast i fella, og hvordan kan de komme løs – det vil si skape en økonomi som bringer velstand? Collier konstaterer at fem milliarder av Jordas befolkning klarer seg god, eller er på god vei – som Kina og India. Det store problemet er «bunnmlliarden» som bor i land som henger etter, eller ikke henger sammen i det hele tatt. Disse landene mangler ofte kyst, har dårlige naboer og dårlig styresett. De har dessuten rike naturressurser og rammes derfor lett av kriger og konflikter. Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim har skrevet forord til «De fattigste», som utkommer i Gyldendals Arena-serie med politisk sakprosa.