De glemte ofrene

Sri Lanka: Etter tre måneders storoffensiv har regjeringssoldatene tilnærmet utslettet tamiltigrenes militære forsvar. Tilbake står et svært svekket tamiltiger-nettverk som vil gå over til geriljakrig for å forsvare sine landområder. I november kastet Colombo- regjeringen i praksis alle hjelpeorganisasjoner og journalister ut av landet fordi de nektet dem sikkerhet. FN- observatører og Norsk Folkehjelp var blant de som forlot landet, mens det Internasjonale Røde Kors som eneste organisasjon nektet å reise. De melder nå om enorme tapstall og om 350 000 sivile som er innesperret i et område som er tigrenes siste forsvarslinje, en 30 kilometer lang strandsone. Ambulanser og sykehus blir beskutt og hjelpearbeidere har blitt såret mens de henter sårede og døde. Over hele verden har det siden november vært store tamilstøttede demonstrasjoner. Senest på lørdag var det 100 000 som møtte opp bare i London. Colombo-regjeringens ambassadør i Norge ble nettopp kalt hjem, fordi han nektet å stille ut bilder av en ensidig politikk- tamiltigrenes ugjerninger.

Konflikten på Sri Lanka har bakgrunn i en flere hundre år gammel konflikt mellom singalesere og tamiler, der sistnevnte ønsker løsrivelse og sitt eget land. Så mange som 70 000 regner en med har blitt drept siden 1983. I 2002 var Norge aktiv for å få i stand våpenhvilen som ble inngått, men brutt året etter. Den internasjonale Røde Kors-komiteen (ICRC) meldte i går at situasjonen i Vanni-regionen nord på Sri Lanka, vanskeliggjør nødhjelpsoperasjonen i det krigsherjede området. På tross av kampene trapper ICRC opp støtten, og blir i området så lenge behovet er til stede.

Mens tamilene mobiliserer og får større og større støtte rundt om i verden, har den USA støttede Colombo-regjeringens erkefiende plutselig fått seg en ny støttespiller, India. Mens USA trenger bedre forsyningslinjer til sine flåter i Asia, trenger India flere støttespillere i sin økende konflikt med Pakistan. Vi mener derfor at det er viktigere enn noen gang at Norge må ta tilbake sin rolle som fredsmekler, og bli ennå tydeligere i sitt standpunkt på Sri Lanka. I dag feirer landet sin nasjonaldag. En dag som sør i landet blir feiret med seier, og med folkemord i nord.