De høyreintellektuelle

POLITISK DEBATT: Kristin Clemet etterlyser i Dagbladet 5. februar større ideologisk spennvidde i norske riksaviser. Videre konstaterer hun - trolig noe fortvilet - at selv hos den gamle «tanta i Akersgata», Aftenposten, har den borgelige stemmen stilnet hen. Avisene er ifølge Clemet venstrevridde, og hun savner flere borgerlig- liberale stemmer enn nisjeavisen Dagens Nærlingsliv. Clemets kronikk føyer seg pent inn i rekken av hennes mangeårige desperate rop: Hvor er den norske høyresidens intellektuelle? Hvorfor domineres aviser og deres lederspalter, kulturlivet og akademia av venstrefolk? Mitt forslag er at Kristin Clemets ensomhet som høyreintellektuell innenfor overnevnte felter, skyldes mangelen på nettopp høyreintellektuelle overhodet. Hva skal det ellers være? For, som Kristin Clemet er et levende bevis på med sine artikler i norske aviser, for eksempel med spalten i Morgenbladet hver tredje uke, er det lite som tyder på en strukturell lukking for borgerlig- liberale meninger i det norske medielandskapet. Kjære borgerlig- liberalere, hvorfor er det slik som Clemet skriver, at partiet SV er overrepresentert blant journalistikkstudenter? Er det slik at man blir rød av å studere journalistikk, eller er det fordi blåfolket ikke søker seg til journalistutdanningen, men heller tar turen til BI eller Norges Handelshøyskole?

I LIKHET MED partiet Høyre, har jeg sterk tro på individers evne til å selv skape gode liv og samfunnsinstitusjoner, og spør derfor: Hvorfor tar ikke dere ikke selv ansvar for deres manglende deltakelse i avisredaksjoner, akademia og kulturlivet? Høyrefolk, hva venter dere på? Skal staten blande seg og tvinge igjennom en høyrekvotering ved rekruttering til overnevnte felter, eller skal vi stole på deres egen evne til å brette opp ermene og bli en mer aktiv stemme i samfunnsdebatten?