HVILKEN VEI GÅR VI? Og hvordan skal egentlig kronprins Haakon delta i diskusjonen om hvor vi går? Foto: Marit Hommedal / SCANPIX
HVILKEN VEI GÅR VI? Og hvordan skal egentlig kronprins Haakon delta i diskusjonen om hvor vi går? Foto: Marit Hommedal / SCANPIXVis mer

De kongelige skal ikke skape en bedre verden

- Jeg undres på hvorfor kronprinsen spør.

|||TWITTER-MELDING FRA KRONPRINSPARET på fredag: «KPH: Om ti dager reiser jeg til World Economic Forum i Davos. Hva mener du må til for å skape en bedre verden?» Jeg undres på hvorfor kronprinsen spør.
DET ER ET tilforlatelig spørsmål, men det er neppe mulig å skape en bedre verden uten endringer i hvordan vi skaper og deler. Jeg tolker kronprinsparet som om de ønsker en bedre verden, siden de spør, men hvordan tenker de at det skal skje? Er det mulig at det kan skje frikoblet fra de politiske prosessene som de fleste av verdens samfunn er organisert etter? Er det i det hele tatt ønskelig at det skjer ved at vi stapper gryta full av gode forsetter og ideer, innsamlet av lokale 4H-lag, moderne kongelige, mor Teresa-wannabies og andre fromme sjeler? Er det en prosess de kongelige skal delta i overhodet?
DET AVHENGER AV hva monarkiet skal være. Fredagens tweet er ett eksempel blant mange på hvordan det moderne kongehuset nennsomt søker etter en relevant posisjon i den nye tid. Jeg tror det skjer i beste hensikt; ganske selvsagt i en moderne form med utstrakt bruk av sosiale medier, og med oppmerksomhet rettet mot nøye utvalgte saker. Vil du ha en bedre verden? Skal vi redde miljøet? Skal vi bry oss om de svake? De korte svarene er ukontroversielle og selvsagte, men de lange svarene er opplagt knyttet til politiske prioriteringer. Og da kommer spørsmålet igjen: Hvordan skal de kongelige på fornuftig vis delta i det offentlige ordskiftet? Er egentlig politisk debatt en geskjeft for kongelige?
KRONPRINS HAAKON ER høyst sannsynlig vårt neste statsoverhode. Den rollen vil han ha for de idiotene som tror klimaendringene skjer helt uavhengig av hva mennesker gjør og ikke gjør. Han vil være statsoverhode for drittsekkene som mener en god muslim er en død muslim. Og for dem som mener det er rett og rimelig at vi sørger for vårt og at Haiti sørger for sitt. Han vil være konge for dem som mener alt det riktige, og for dem som mener alt det gale. Det er vanskelig nok, om ikke kongen skal bry seg med hvorfor folk mener som de gjør.
FLERE AV EUROPAS mektigste monarkier — Tyskland, Russland og Østerrike-Ungarn — fikk smertelig demonstrert sin utilstrekkelighet i begynnelsen av forrige århundre. Siden har monarkenes rolle, med noen unntak, blitt stadig mer seremoniell. Ved årstusenskiftet var det 27 land som stadig holdt seg med kongehus; de fleste helt uten en reell politisk funksjon, men enkelte som relevante symboler på nasjonal identitet. Denne relevansen vil i noen grad bestemmes av hvor klokt de skjøtter sine oppdrag. Men det er et åpent spørsmål om kongehusene i det hele tatt kan sikres reell legitimitet i moderne samfunn.
OG SIDEN KRONPRINSEN spør: Jeg tror ikke han skaper en bedre verden ved å reise til Davos. Jeg tror kanskje hans engasjement vil blitt ørlite mer lagt merke til om han møtte på World Social Forum i Madrid i stedet. Men aller helst burde han bli hjemme. For det er ikke de kongeliges oppgave å fordele ressursene og skape en bedre verden.