Vi bryr oss om ditt personvern

Dagbladet er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Les mer

Kultur

Mer
Min side Logg ut

De neste 100 dagene

Stoltenberg, Halvorsen og Haga har styrt landet i 100 dager. Her oppsummerer de - og ser framover.

FLERTALLSREGJERINGEN har styrt landet i 100 dager. I løpet av disse dagene har vi på område etter område forandret politikken for å få et samfunn som satser på fellesskapsløsningene. At det er en ny regjering på plass merkes allerede ved at det blir bedre tjenestetilbud i kommunene gjennom økt satsning på skole og styrking av eldreomsorgen. I 2005 måtte to av tre kommuner kutte i tjenestetilbudet. I 2006 vil ni av ti kommuner styrke eller opprettholde tjenestetilbudet. Flertallsregjeringen har også satt ned maksprisen i barnehagene med 500 kroner, og lagt til rette for utbygging av 11 000 nye heldagsplasser i 2006. Vi har gitt Nordområde-politikken et reelt innhold og vi fører en aktiv og tydelig utenrikspolitikk. Vi har startet arbeidet med en distriktspolitisk snuoperasjon og vi har økt satsing på samferdsel med nær en halv milliard. Og vi holder kulturløftet.Vi er godt i gang med den politiske snuoperasjonen av Norge etter Bondevik-regjeringen. De store pengene brukes nå på de store oppgavene, nemlig satsing på kunnskap, verdiskaping og omsorg. Denne våren blir en viktig fortsettelse. Det er mange store saker som venter de neste ukene og månedene.

1. 10 000 flere omsorgsarbeidereDet trengs flere hender som kan gi omsorg i Norge. Når antallet eldre vokser, øker samtidig behovet for flere som kan hjelpe og pleie. De som trenger hjelp skal oppleve å bli møtt med respekt og få den støtten som trengs for å gi verdighet i hverdagen. Eldreomsorgen og helsetilbudet må bygges ut med flere hender og økt kompetanse. Vårt mål er å få 10000 flere fulltidsstillinger i omsorgssektoren innen utgangen av 2009. Det er flere tiltak som må på plass for å få til dette. Vi må gjøre det enda mer attraktivt å jobbe med omsorg slik at de mange med erfaring og utdanning innen dette velger seg tilbake til omsorgsarbeid. Og vi må utdanne flere for å dekke framtidige behov. En plan for hvordan vi skal få til dette kommer i løpet av våren.

2. Styrking av fellesskolenGjennom valgkampen var vi tydelige: Vi ønsker å prioritere fellesskolen framfor private skoler som ikke tilbyr et pedagogisk eller religiøst alternativ. Å satse på kunnskap og kompetanse er det viktigste investeringen vi kan gjøre for framtida. Det å sikre alle barn, uavhengig av bakgrunn, den samme muligheten til en god utdanning er kanskje det viktigste bidraget vi kan gi for å utjevne de sosiale forskjellene i samfunnet. Skolepolitikken må innrettes slik at foreldre skal være trygge på at når de sender barna på den offentlige skolen så er det en skole som tar i bruk barns lærelyst, gir mer kunnskap og der undervisningen møter den enkeltes ulike behov. Skolen må få nok ressurser til å gi foreldre denne tryggheten. Det offentliges innsats for utdanning vil vi derfor i all hovedsak rette mot fellesskolen. Vi er ikke i mot private skoler, men ønsker en lov som åpner for pedagogiske eller religiøse alternativer, men som begrenser de kommersielle. Arbeidet for å få på plass en ny lov som skal sikre dette er i gang.

3. En distriktspolitisk snuoperasjonI vår vil regjeringen legge fram en melding om distrikts- og regionspolitikken for å sikre arbeidsplasser og velferd der folk bor. Det må være et regional- og distriktspolitisk perspektiv på utdanning, helse, samferdsel, kultur, næringsutvikling og utnyttelse av naturressursene. Verdiskapingen må styrkes. Vi vil spille sammen med næringslivet for å utløse verdiskapingspotensialet i alle deler av landet. Verktøykassa skal fylles opp med distrikts- og næringspolitiske verktøy. Etablerte arbeidsplasser skal sikres og tusentalls nye skal skapes over hele landet. De distriktspolitiske virkemidlene skal styrkes, blant annet økt støtte til næringsutvikling gjennom Innovasjon Norge, herunder investeringstilskuddet, SIVA og de regionale utviklingsmidlene. De kommunale næringsfondene skal gjeninnføres og vi vil øke de offentlige bevilgningene til såkornkapital. Gjeninnføring av differensiert arbeidsgiveravgift er en stor og viktig sak. Regjeringen vil også legge opp til en særskilt innsats for å møte utfordringene i de mest utsatte områdene.

4. Plan for BarentshavetFør påske kommer forvaltningsplanen for Barentshavet. Målet er å finne løsninger som sikrer sentrale prinsipper om føre-var-tenkning og miljøhensyn samtidig som det tas hensyn til næringsinteressene knyttet til fiskeri, sjøtransport og petroleumsvirksomhet. Her skal Stortinget ta beslutningene om hvilke områder som skal åpnes for petroleumsvirksomhet og hvilke som ikke skal åpnes. I Soria Moria-erklæringen står det at «Petroleumsvirksomhet i Barentshavet og Norskehavet skal være verdens fremste i forhold til oljevernberedskap og miljøovervåking.» Dette vil være førende prinsipper for den nye forvaltningsplanen som er underveis.

5. Arbeid og inkluderingNorge kan bli verdens mest inkluderende samfunn. Det er innen rekkevidde. Gjennom innsats for å få flere i arbeid håper vi å nå to mål. For det første er arbeidsplassen vår viktigste arena for inkludering. Å bidra til at folk som av ulike grunner, som redusert arbeidsevne eller språkproblemer, er utenfor arbeidslivet kommer innenfor er bra for den enkelte og bra for fellesskapet. For det andre er arbeid til alle vårt viktigste redskap i kampen mot fattigdom. Det finnes mange forskjellige årsaker til at folk blir fattige, men det finnes bare et klart fellestrekk: De har ikke en arbeidsinntekt å leve av. Vi jobber med en ny strategi for å åpne arbeidslivet for flere. Samtidig vil vi ha fokus på de som ikke kan delta i arbeidslivet.

6. Et trygt samfunnRegjeringen har satt seg mål om en aktiv og helhetlig kriminalitetsbekjempelse. Denne våren legger vi frem viktige tiltak for mer trygghet. For å oppdage og oppklare mer kriminalitet vil vi gi politiet økt mulighet til å bruke DNA som bevis, gjennom utvidelse av bruksområde og sentral finansiering. Vi ønsker mer politikraft til det beste for fellesskapet, og vil ha et fortsatt nært og sterkt politi med høy grad av tillit i befolkningen. Regjeringen vil styrke det forebyggende arbeidet å fjerne flere av startblokkene for unges kriminelle løpebane. Når barn og unge begår kriminelle handlinger er det viktig med en rask, effektiv og riktig reaksjon. Derfor vil regjeringen vil gjennomgå situasjonen for nye domfelte under 18 år.

AT VI ENDELIG har fått på plass en flertallsregjering er viktig fordi vi med det får en regjering som får mulighet til å faktisk gjennomføre et politisk prosjekt. Målene er klare, det samme er ansvaret. Det betyr ikke at de tre partiene som nå har regjeringsmakt ikke skal lytte til opposisjonspartiene. Stortinget skal behandle mange store og viktige saker denne våren. Vi trenger beslutninger som har bred forankring i Stortinget for å sikre forutsigbarhet. I store samfunnsspørsmål som forvaltning av landets naturressurser eller utdanningstilbudet for ungene våre må vi få på plass løsninger som overlever de neste stortingsvalgene. De 100 neste dagene blir viktige.

Utforsk andre nettsteder fra Aller Media
Kode24 - nettavis om utvikling og koding Elbil24.no -  nyheter om elbil KK.no - Mote, interiør, og tips Sol.no - De viktigste nyheter fra nettsider i Norge Vi.no - Quiz, kryssord og nyttig informasjon Dinside.no - teknologi, økonomi og tester Se og Hør - Kjendis og underholdning Lommelegen.no - helse, symptomer og behandling