OPPGJØR: I denne kronikken tar generalsekretæren i Islamsk råd et oppgjør med trusselvideoen og demonstrasjonen foran Stortinget. Foto: John T. Pedersen / Dagbladet
OPPGJØR: I denne kronikken tar generalsekretæren i Islamsk råd et oppgjør med trusselvideoen og demonstrasjonen foran Stortinget. Foto: John T. Pedersen / DagbladetVis mer

De ødelegger for svakerestilte i samfunnet

- Vi må ikke la oss bli lurt av den farlige retorikken om at Norge er i krig med muslimer og islam.

Jeg må innrømme at jeg satt med en klump i magen, en merkelig følelse, en slags frykt for å se min religion bli brukt til å fremme et budskap gjennomsyret av hat mot et samfunn hvor jeg og min familie hører hjemme, der mine barn vokser opp.

Det som undrer meg mest er at disse demonstrantene foran Stortinget gjennom sin framtreden ikke forstår selv at de skaper større utfordringer for muslimer og islam, og dermed spiller en destruktiv rolle der skaden kan ta lang tid å reparere, hvis den lar seg reparere. De må forstå at de ødelegger og gjør det vanskelig for svakerestilte i samfunnet, det være seg menn eller kvinner som ikke behersker det norske språket godt og ikke minst muslimske barn på skolene. Ja, jeg er bekymret for hva mine egne barn kan bli utsatt for, dersom de i kraft av å være muslim antas å kunne svare for demonstrantenes holdninger.

Mange er enig i at krigen i Afghanistan må ta slutt, men tenk at en håndfull gruppe mennesker klarer å ødelegge dette engasjementet med en destruktiv retorikk som de fleste ikke ønsker å bli assosiert med. For meg som muslim blir det uakseptabelt når arrangøren inviterer bare muslimer til å delta i demonstrasjon. En slik brutal ekskludering kan etter mitt skjønn umulig forklares gjennom islamsk lære. Har de oversett fortellingen om da profeten Muhammed åpnet moskeen for kristne prester og lot dem bruke den til kristen bønn? Det burde vi muslimer ha i mente når vi omgås mennesker som ikke deler samme tro og livssyn som oss. Det er nettopp da det må vises åpenhet og dialog, som er to viktige pilarer samfunnet vårt bygger på. Fravær av dialog kan føre til isolasjon, som sjelden fører med seg noe godt. Det er nettopp derfor viktigheten av dialog og åpenhet ikke må undervurderes, spesielt når uenighet er til stede. Hvis vi kan møte hverandre med respekt, kan vi skape et varmere samfunn.

Samtidig deler jeg ikke syn med dem som mente at politiet burde trukket tilbake tillatelsen for demonstrasjonen. En slik løsning kunne skapt levende martyrer og tilsidesatt grunnleggende verdier det moderne norske samfunnet er bygget på. Det at Islamsk Råd Norge gikk tidlig ut og tok avstand fra videoen og advarte folk mot å delta i demonstrasjonen har vist seg å være et riktig valg, ikke fordi vi ønsket å være politisk korrekte, men fordi alternativet var absolutt uakseptabelt. Ikke minst når videoen kan oppfattes å ha elementer av trusler og vold.

Med stor skuffelse registrerte jeg at enkelte eksperter ikke hadde gjort leksa si før de kommenterte saken. Noen av dem var tidlig ute og stadfestet at i denne hatvideoen leses det vers fra koranen der man ønsker at kongefamilien, statsministeren og utenriksministeren skal lide en smertefull død. Teksten viste seg likevel ikke å være fra religiøse skrifter, som koranen eller hadith. Når det brenner er det viktig at brannmenn holder hodet kaldt og ikke heller bensin på bålet.

Vi må ha grunnleggende respekt for hverandres ståsted, der vi har rom for argumentasjon som tillater nyanser og gjenspeiler det åpne samfunnet vi alle er en del av. Vi lever i fred og harmoni i det norske samfunnet, og har rettigheter på lik linje med andre borgere. Vi verdsetter det åpne og inkluderende samfunnet og de verdiene som gir like muligheter til alle. Vi må derfor ikke la oss bli lurt av denne farlige retorikken om at Norge er i krig med muslimer og islam.

Det må likevel være rom for å kunne diskutere og kritisere den strategien Norge har valgt for sitt engasjement i Afghanistan. Kunne vi ha brukt våre ressurser på annen måte? Kunne vi ha mer fokus på å bygge infrastrukturen, helsevesenet, skoler og ikke minst ha fokus på å styrke grunnleggende menneskerettigheter? Med så mange gode argumenter mot krigen i Afghanistan, undres jeg over hvordan få mennesker klarte å ødelegge en sak som mange, uansett tro, livssyn, etnisitet og kulturell bakgrunn, står sammen om, nemlig krigen i Afghanistan.

22. november 2011 lanserte Islamsk Råd Norge sammen med Mellomkirkelig råd for Den norske kirke en fellesuttalelse mot religiøs ekstremisme. Som paraplyorganisasjoner for muslimer har Islamsk Råd Norge på lik linje med andre seriøse samfunnsaktører et ansvar for å ta avstand fra, motarbeide og påpeke religiøs retorikk som brukes for å legitimere ekstreme handlinger. Det var nettopp derfor vi i vår pressemelding tok avstand fra retorikken i videoen som ble lagt ut på YouTube, og ba folk om å avstå fra å delta i demonstrasjonen som Muslimer mot okkupasjon arrangerte.

Vi må likevel skille mellom ekstremisme og enhver som er sterkt engasjert av sin tro og som lever ut dette engasjementet. Et sterkt engasjement i sin tro har i seg selv ikke noe med ekstremisme å gjøre, så lenge man respekterer andres menneskeverd og menneskerettigheter.

Vi skal gå med hode hevet fordi vi forholdt oss til våre grunnleggende verdier og lot andres meninger komme til uttrykk. Det skal sies at en verdi som ytringsfrihet skal gå hånd i hånd med ytringsansvar. Det var ikke tilfelle da enkelte av appellantene under demonstrasjonen ikke kunne vise respekt tilbake og dessverre klarte å skape en mur av hat og mistillit, helt i strid med profetens lære om å åpne moské for andre, når det er nødvendig.

Mehtab Afsar. Foto: Bjørn Langsem / DAGBLADET
Mehtab Afsar. Foto: Bjørn Langsem / DAGBLADET Vis mer