DEN MILITÆRE STRATEGIEN  som det israelske militæret kaller «å klippe gresset» skader ikke bare Hamas. - De fleste som ble skadet i fjor sommer var palestinske sivile, skriver den israelske veteranen Yehuda Shaul. Foto: Bjørn-Owe Holmberg/Dagbladet
DEN MILITÆRE STRATEGIEN som det israelske militæret kaller «å klippe gresset» skader ikke bare Hamas. - De fleste som ble skadet i fjor sommer var palestinske sivile, skriver den israelske veteranen Yehuda Shaul. Foto: Bjørn-Owe Holmberg/DagbladetVis mer

De periodiske konfliktene i Gaza er kun et av flere verktøy Israel bruker for å kontrollere befolkningen og lamme samfunnet

Som israelere må vi stadig minne oss selv på at når vi «klipper» ned palestinernes frihet til å bygge sine egne liv og evnen til å leve i sikkerhet, så går dette også utover oss selv.

Meninger

For 11 år siden ble jeg utskrevet fra militærtjeneste som kampsoldat i Nahal-brigaden i det israelske militæret (IDF). Etter dimisjon startet jeg og flere venner opp organisasjonen «Breaking the Silence». Siden den gang har jeg snakket med hundrevis av soldater om deres tjeneste i de okkuperte palestinske områdene. Jeg har aldri opplevd så lite strenge regler for strid som det de soldatene og offiserene som deltok i operasjonen Protective Edge mot Gaza i fjor sommer har beskrevet for meg. Vitnemålene om hvordan IDF oppførte seg under operasjonen kan i stor grad forklare de høye sivile dødstallene.

Men vitnemålene forteller ikke hele historien. De forteller ikke at angrepet sist sommer bare var en operasjon i en lang rekke liknende operasjoner mot Gaza (i 2008, 2009, begynnelsen av 2012 og sist i 2014). De forteller heller ikke hvorfor det virker åpenbart at det bare er et spørsmål om tid før noe liknende skjer igjen.

Operasjonene mot Gaza er et uttrykk for en strategi som mange høyere offiserer i IDF kaller «å klippe gresset». De som støtter strategien påstår at fordi truslene mot Israel er konstante og aldri helt kan bekjempes, så må Israel med jevne mellomrom «klippe gresset» ved å slå ned på terrororganisasjoners kampevne. Når Israel angriper hvert andre eller tredje år er ikke dette tilfeldig, men et uttrykk for kald og kalkulert logikk.

Men disse operasjonene skader ikke bare Hamas og andre voldelige grupper. De fleste som ble skadet i fjor sommer var palestinske sivile. Se for deg hva som skjer med et samfunn når hundrevis av barn blir drept og 18.000 hjem rasert på to måneder. Det er umulig å skille mellom IDFs «klipping» av terrororganisasjonenes angrepskapasitet, og undergravingen av hele det palestinske samfunnets evne til å opprettholde seg selv.

I sin effekt er denne «gressklippe-politikken» bare en del i Israels maktutøvelse over palestinerne. For å sikre kontroll er det viktig for Israel at befolkningen holdes svak. Som soldat deltok jeg i mange operasjoner som var ment å få palestinere på Vestbredden til å «holde hodet bøyd». Patruljering i gater til alle døgnets tider; tilfeldige ransakinger av sivile hjem; sjekkpunkter midt i palestinske områder - målet er å vise at israelske soldater alltid er til stede og skape en stemning av forfølgelse.

Forskjellen på taktikkene som brukes overfor Vestbredden og Gaza stammer fra de forskjellige måtene Israel utøver kontroll over de to territoriene. Vestbredden har vært under direkte militær eller sivil kontroll de siste 48 årene. På Gaza derimot, har Israel siden 2005 ikke hatt direkte kontroll på bakken. Men Israel kontrollerer ennå de grunnleggende delene i dagliglivet til folk på Gaza, blant annet adgangen til hav og luftrom og handels- og reisemuligheter. De periodiske konfliktene i Gaza er kun et av flere verktøy Israel bruker for å kontrollere befolkningen og lamme samfunnet.

Som israelere må vi stadig minne oss selv på at når vi «klipper» ned palestinernes frihet til å bygge sine egne liv og evnen til å leve i sikkerhet, så går dette også utover oss selv. Vi klipper ned vårt eget menneskeverd, samt vår sikkerhet og sjansen for å leve uten alltid å vente på den neste krigen.

Hvis vi ikke jobber for å få en slutt på Israels jevnlige «gressklipping» - på både Vestbredden og Gaza - så må vi forvente mer død og ødeleggelse på begge sider. Bare en standhaftig politisk kamp for å stoppe Israels kontroll over palestinerne kan forebygge den neste krigen og skape fred og sikkerhet for folkene i regionen.

Teksten er oversatt til norsk av Espen Goffeng.