OKLASSESAMFUNNET BANKER PÅ:  «Den liberalistiske delen av høyresida er i ferd med å få den underklassen den har drømt om, og som kan tilby de billige tjenestene bare et ekte klassesamfunn kan gi», skriver artikkelforfatteren. Foto: Sara Johannessen / SCANPIX
OKLASSESAMFUNNET BANKER PÅ: «Den liberalistiske delen av høyresida er i ferd med å få den underklassen den har drømt om, og som kan tilby de billige tjenestene bare et ekte klassesamfunn kan gi», skriver artikkelforfatteren. Foto: Sara Johannessen / SCANPIXVis mer

De rikes paradis

Vi er i ferd med å få en betydelig, permanent og fattig underklasse i Norge.

KLASSESAMFUNN: Virkelig gøy å være rik er det ikke før man har en fattig underklasse å utnytte. Eller for å si det med forfatteren Victor Hugo: «De rikes paradis er skapt av de fattiges helvete».

I dag kan man få vasket bilen innvendig og utvendig for 150 kroner i Norge. Den liberalistiske delen av høyresida er i ferd med å få den underklassen den har drømt om og som kan tilby de billige tjenestene bare et ekte klassesamfunn kan gi. Et klassesamfunn man bare kunne få om man importerte fattigdom, fordi man tverrpolitisk så sterkt har prioritert likhet etter krigen.

Innvandrere eier boligen sjøl og andelen innvandrerungdom som tar høyere utdanning er større enn blant etniske nordmenn, sier liberalistene og mener at integrasjonen har vært en suksess. Dette for å legitimere fortsatt høy innvandring. At venstresida har vært med på og er med på denne ferden, er verre å forstå.

For motstanden var i begynnelsen stor. Gjennom et kraftig press fra venstresida, med LO og AKP m-l i spissen, ble innvandringsstoppen besluttet av et enstemmig storting 10. desember 1974. 10 000 av innvandrerne kom den gangen fra fattige land. Men de ble altså betraktet som et problem for arbeiderklassen.

Kan det være at venstresida har ofra deler av sin egen arbeiderklasse på den internasjonale solidaritetens alter? Blant de fattigste av de fattige som lever i en ekstrem fattigdom, finnes det mer enn en milliard mennesker. Maksimalt 200 000 av denne milliarden har kommet til Norge. Det tilsvarer 0,02 prosent. Legg så til at befolkningen i disse landene øker med mange millioner hvert år, og fasiten er at effekten av den internasjonale solidariteten som har manifestert seg gjennom immigrasjon, er tilnærmet lik null.

Om det ikke er solidariteten, kan det kanskje være det fargerike fellesskapet som frister menneskene på venstresida? I bydeler der den ikke-vestlige innvandrerandelen er i vekst, som Bjerke, Grorud, Stovner og Alna, var oppslutningen om SV ved stortingsvalget i 2009 i snitt 23 prosent lavere enn for hele Oslo. Derimot er SV sterkt overrepresentert i bydeler som Gamle Oslo og Grünerløkka, der innvandrerandelen er på vei ned. Enda mer slående blir det om vi ser på endringene fra valget i 2005. Da viser det seg at mens SVs oppslutning gikk ned med 26 prosent i Oslo generelt, gikk den ned med over 40 prosent på Grorud og 34 prosent på Stovner.

SV-ere er nok som mange andre: Ja takk til det fargerike tilbudet. Nei takk til det fargerike og forpliktende fellesskapet. Venstresida har ønska å danse til afrikanske rytmer, drikke kaffe og te på arabisk vis og besøke billige og eksotiske restauranter. Men uten å ta de utfordringene som følger med på kjøpet.

Noe annerledes ser det ut for en arbeiderklasse som aldri har ønska noe særlig mer eksotisk enn en chartertur til Spania. Og som i begrenset grad har de råd til å utnytte alle de nye og fristende tilbudene som de høyt utdannede og relativt godt betalte SV-erne kan glede seg over. Samtidig som de er de første til å merke utfordringene innvandringen skaper. Kanskje var det ikke så vanskelig for venstresida å ofre sin egen arbeiderklasse, den har jo i liten grad hatt særlig sympati for partiene ytterst til venstre.

Vi er i ferd med å få en betydelig, permanent og fattig underklasse i Norge som i dag teller over 200 000 mennesker. Den kan fort bli så stor at det aldri kan bli politisk flertall for å sette inn virkemidler slik at den kan heves opp på et anstendig nivå. Klassesamfunnet banker på.