De Uforente Nasjoner

Ingress

Meninger

FN, på engelsk UN, har igjen hatt noen dårlige dager. Lørdag måtte verdensorganisasjonen maktesløs se på at Syria etter tre års oppstand ble skutt ytterligere i filler. I går ble det arrangert folkeavstemning på Krim-halvøya uten forankring i internasjonale lover eller i FN og styrt av Russland. FN ble etablert etter 2. verdenskrig for å forhindre flere kriger og skape mer harmoni i verden. Men med den kalde krigen begynte det allerede å gå galt. Med fem vetomakter i Sikkerhetsrådet, der øst og vest var splittet, var det som oftest umulig å få vedtatt avgjørende resolusjoner, og dermed ble det bare med ord. I dag ser vi det best når det gjelder tilfellet Syria, der vetomaktene støtter hver sin part.

Ukraina er et stjerneeksempel på hvordan FN kan bli handlingslammet; et etnisk og religiøst splittet land, der deler av befolkningen ser mot vest og deler mot øst. Etniske russere og prorussere utgjør en betydelig minoritet. Den som har hovedansvaret for det som nå skjer, er president Vladimir Putin, men både EU og USA burde trådd mer varsomt - ikke minst for unngå å gi den sovjetiske presidenten vann på mølla, som avviklingen av dagens folkeavstemning for å gjøre Krimhalvøya til en del av Russland. Den er avgjort på forhånd fordi nesten 60 prosent av innbyggerne er etniske russere og store deler av opposisjonen boikotter. Den nasjonalistiske ukrainske regjeringen i Kiev kunne også opptrådt mer moderat etter at den i stor grad upopulære, prorussiske presidenten Viktor Janukovitsj flyktet til Russland og den russiske og prorussiske minoriteten i landet følte seg truet. På sidelinja satt FN og kunne ingenting gjøre.

FNs 193 medlemsland er en svært sammensatt gruppe. Det er de mektige nasjoner, de arrogante nasjoner, de demokratiske nasjoner, diktatoriske nasjoner, de fortapte nasjoner, de krigsherjede nasjoner, de korrupte nasjoner; fattige og rike land i bred forening. I tillegg til at en vetomakt i Sikkerhetsrådet kan stanse vedtak, kan ett eller noen få land i Generalforsamlingen med støtte fra én eller flere vetomakter for eksempel forhindre at Palestina blir tatt opp som fullverdig medlem i FN.

Mange begynner å bli lei den svake generalsekretæren i FN, Ban ki-Moon, som er mest kjent for å oppfordre partene i en krig til ro og besinnelse og deretter møte motbør i Sikkerhetsrådet. Selv om en sterk leder ikke er nok til å gjøre FN handlingsdyktig, ville det unektelig gjort situasjonen bedre. Gårsdagens meldinger om en våpenhvile på Krim gir et ørlite håp om at den krisa ikke fører til en internasjonal konflikt, men heller ikke det løser problemene med en ynkelig og tafatt verdensorganisasjon.S

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen! Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukas viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag.