DEBATT

Debatt: Naken på nett

De vet ikke at det er ulovlig

Digital spredning av nakenbilder har vokst til å bli et stort problem, spesielt i ungdomsmiljøer. Statsministeren må nå purre på Justis- og beredskapsdepartementet.

KLARERE TALE: Kanskje kan en klarere lovtekst om forbud mot spredning av nakenbilder, bidra til at det blir mindre aktuelt å trekke fram spredning av nakenbilder i statsministerens framtidige nyttårstaler. Foto: NTB Scanpix
KLARERE TALE: Kanskje kan en klarere lovtekst om forbud mot spredning av nakenbilder, bidra til at det blir mindre aktuelt å trekke fram spredning av nakenbilder i statsministerens framtidige nyttårstaler. Foto: NTB Scanpix Vis mer
Eksterne kommentarer: Dette er en debattartikkel. Analyse og standpunkt er skribentens egen.
Publisert

Statsminister Erna Solberg sa i sin nyttårstale i januar at «anmeldelser for overgrep på nettet øker kraftig. Det handler om spredning av nakenbilder. Om barn som lures eller trues til å lage slike bilder». Dessverre blir det ikke mindre aktuelt å trekke fram spredning av nakenbilder i statsministerens neste nyttårstale.

Informasjon om at spredning av nakenbilder er ulovlig, er ikke tilgjengelig for vanlige folk. Det er uomtvistet at spredning av nakenbilder er forbudt, men forbudet framkommer ikke eksplisitt av en konkret bestemmelse i dagens straffelov. Justis- og beredskapsdepartementet har av den grunn foreslått en ny straffebestemmelse som omfatter spredning av nakenbilder, og forslaget er under behandling. Det har det vært siden 2018. Det faktum at forbudet rammer unge mennesker taler for at departementet bør øke farten.

Det som finnes av praksis på området viser at det primært er snakk om tankeløs deling av filmer og bilder av jevnaldrende i en intim, seksuell situasjon. Et annet eksempel på spredning av nakenbilder er en hevngjerrig ekskjæreste som legger ut nakenbilder på sosiale medier (såkalt «hevnporno»). I og med at spredning av nakenbilder utgjør en stor integritetskrenkelse og fordi skadevirkningene for dem som rammes kan være betydelige, har domstolene vist til at man likevel bør straffe slike handlinger. (Dom HR-2017-1245-A)

Straffeforfølgningen burde imidlertid ha et klart og oversiktlig grunnlag i lov. Politiet har i nyere tid uttalt at mange ikke er klar over at produksjon, oppbevaring og spredning av nakenbilder kan være ulovlig. I dag er straffansvaret for spredning av nakenbilder fordelt på ulike straffebestemmelser. Reguleringen framstår fragmentert og lite oversiktlig, noe som kan gjøre det vanskelig for den enkelte å forutsi sin rettsstilling.

Erna Solberg burde purre på Justis- og beredskapsdepartementet. Det er galt å straffe uten at det er oversiktlig hva man straffes for. Straffeloven skal gi nødvendig veiledning om grensen mellom rett og galt, og legge til rette for at den enkelte kan treffe rasjonelle valg.

Et mindre fragmentert lovverk, i form av tydeliggjøring av forbudet mot spredning av nakenbilder som foreslått av departementet, vil gjøre vernet lettere tilgjengelig og enklere for en ung målgruppe å forstå. Medietilsynet er blant høringsinstansene som støtter denne oppfatningen, og tilføyer at en tydeliggjøring vil kunne bidra til å utvikle den kritiske medieforståelsen i samfunnet.

Det vises til at 40 prosent av norsk ungdom mellom 18 og 20 år, har tatt nakenbilder av seg selv, og til at tre av fire blant dem har delt bildene med andre. (Medietilsynets høringsuttalelse (2018) s. 2)

Sett at lovgivningen tydeliggjøres, er det lite trolig at endringen alene vil endre delingskulturen blant barn og unge. Det er nærliggende å anta at barn og unge ikke leser lovteksten uansett, og dette er antakelig bakgrunnen for at Medietilsynet peker på at flere tiltak bør iverksettes for å begrense problemet med spredning av nakenbilder.

I denne sammenheng vil undervisning og opplæring om temaet og forbudet være viktig. I den forbindelse vil en tydeliggjøring av loven gjøre kunnskap om forbudet lettere å formidle. Med en klar lovtekst som eksplisitt rammer spredning av nakenbilder, vil det være lettere å lære barn og unge om regelverket, herunder at spredning av nakenbilder er forbudt.

En oppdatering av lovteksten som mer eksplisitt retter seg mot spredning av nakenbilder, vil videre gjøre det lettere å registrere forekomsten av problemet. På min henvendelse om oversikt over anmeldelser og henleggelser, svarte Kripos følgende: «Kripos har dessverre ikke en oversikt som svarer på dine spørsmål».

Til VG opplyser Politidirektoratet at årsaken til at politiet ikke har noen oversikt over anmeldelser og henleggelser vedrørende spredning av nakenbilder, er at sakene går under ulike paragrafer i straffeloven: «Ofte blir sakene heller ikke knyttet opp til bestemte paragrafer, men kodet som 'undersøkelsessak', 'seksuallovbrudd' eller 'diverse'».

Uten oversikt over forekomsten av spredning av nakenbilder, blir det vanskeligere å sette inn tiltak for å bekjempe dette. Opplysningene fra Politidirektoratet kan, sammen med hensynet til forebygging, tas til inntekt for at forbudet bør tydeliggjøres og samles i en og samme straffebestemmelse for å kunne redusere forekomsten av problemet med spredning av nakenbilder.

Digitaliseringen innebærer nye arenaer og måter å krenke noen på og utfordrer lovverket på nytt. Med mobilen med kamerafunksjon lett tilgjengelig, er terskelen for lovovertredelser i form av spredning av nakenbilder lav. Når bildene deles på sosiale medier, fra telefon til telefon, er det dessuten vanskeligere å begrense spredningen. Økt risiko for lovovertredelser og betydelige skadevirkninger taler for at en tydeliggjøring bør prioriteres hardt av departementet.

En klar lovtekst som eksplisitt rammer spredning av nakenbilder, vil gjøre det lettere å lære barn og unge voksne om regelverket, og at spredning av nakenbilder er forbudt. Kanskje kan det bidra til at det blir mindre aktuelt å trekke fram spredning av nakenbilder i statsministerens framtidige nyttårstaler.

Skrive til oss? Send innlegg her

Tekstlengde:

  • Kronikk: 5000 tegn
  • Hovedinnlegg: 3600 tegn
  • Underinnlegg: 2800 tegn

Vi bryr oss om ditt personvern

dagbladet er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Les mer