BLE DISKUTERT: Høyres parlamentariske leder, Trond Helleland, skriver i dette innlegget at også klima og miljø, oljepengebruk og fattigdom ble diskutert i årets valgkamp. Foto: Nina Hansen / Dagbladet
BLE DISKUTERT: Høyres parlamentariske leder, Trond Helleland, skriver i dette innlegget at også klima og miljø, oljepengebruk og fattigdom ble diskutert i årets valgkamp. Foto: Nina Hansen / DagbladetVis mer

Valget:

De viktige sakene ble diskutert

Høyre vil bevare et samfunn med små forskjeller mellom folk.

Meninger

I et innlegg tirsdag hevder AP-medlem Stian Bendiksen at de store partiene ikke diskuterte de største utfordringene i Norge; ifølge han definert som fattigdom, klima og oljepengebruk.

Jeg deler ikke Bendiksens vurdering. Høyre deltok i utallige debatter om både utenforskap, klima og oljepengebruk. Ettersom budskapet ikke har festet seg hos Bendiksen, tillater jeg meg å gjenta noen viktige poenger.

Høyre vil bevare et samfunn med små forskjeller mellom folk. Derfor jobber vi for at barna skal lære mer på skolen og for å gi flere en fot inn i arbeidslivet. Det er de viktigste tiltakene for å bekjempe fattigdom. Derfor var dette også Høyres hovedsaker i valgkampen.

Bendiksen viser i sin tekst til at det har vært en vekst i andelen med vedvarende lavinntekt. Det er riktig, og det er en direkte konsekvens av økende innvandring til Norge, skal vi tro Brochmann 2-utvalget. Det betyr ikke at det ikke er viktig å motvirke, men vi må være åpne om årsakene til utviklingen.

Å få flere innvandrere i arbeid er nemlig helt sentralt for en bærekraftig velferd. Men det handler vel så mye om å kvalifisere flere til arbeid, og å stramme inn arbeidslinjen – slik at det alltid lønner seg å jobbe.

I valgkampen har Arbeiderpartiet vært lite villige til å diskutere realitetene i innvandrings- og integreringspolitikken. La oss håpe at vi i kommende regjeringsperiode kan få en mer konstruktiv debatt.

Videre er Bendiksen opptatt av oljepengebruk. Det er Høyre også. Nettopp derfor senket vi handlingsregelen til tre prosent, og har varslet at den ekspansive finanspolitikken, som var nødvendig for å møte oljenedturen og flyktningkrisen, nå vil strammes inn. Jeg vil også minne om at oljefondet tross alt er nær doblet siden 2013, og at det er bred politisk enighet om innfasingen av oljepengene.

Det siste Bendiksen tar opp i sitt innlegg er overgangen til lavutslippssamfunnet. Ambisjonen deler vi, og derfor fører regjeringen en offensiv klimapolitikk som forsterker klimaforliket. Trenden med økende utslipp er brutt, og vi kommer stadig nærmere målene vi har satt oss.

Avviket til 2020-målene var i 2013 åtte millioner tonn. Nå er det nede i tre millioner tonn. På toppen av dette har vi laget et forpliktende rammeverk for å kutte utslippene med 40 prosent i fellesskap med EU.