De vil manne opp skolen

De er lei av å sitte mutters alene i et lærerværelse fullt av kvinner. For å få flere menn i skolen vil de bruke følgende oppsiktsvekkende logikk: Menn avler menn.

Det er ikke biologien som skal forandres. I stedet vil de bruke mannlige lærere som ambassadører for et yrke som sliter med å holde på mennene. Er det først mannlige lærere på skolen, er det lettere å rekruttere flere, er tanken bak.

I to dager har fjorten menn, en overhead og tre kvinnelige representanter fra Utdanningsdepartementet sittet sammen for å komme opp med gode ideer. Statsråd Trond Giske vil nemlig ha flere menn i skolen, og har bedt om råd fra mennene selv.

FOR TALLENES TALE er klar: Av 65000 lærere i grunnskolen er bare 20000 menn. Det vil si at mindre enn en tredjedel av lærerne er menn. I barneskolen er situasjonen enda verre. For under 20 år siden var det litt flere kvinner enn menn i grunnskolen, men skeivfordeling har bare økt. Faren er at noen barn bare vokser opp med kvinnelige rollemodeller, og får et ensidig bilde av hva mannsrollen består i, mener utdanningsministeren.

Erik Rognskaug (30) fra Kristiansund er et godt eksempel på den mannlige læreren som forsvant. Han hoppet av alt det siste året av lærerutdanningen. Midt i etableringsfasen fristet en bedre betalt jobb som butikksjef. Dessuten følte han seg ikke like hjemme i alt som foregikk på lærerskolen. Det ble litt mye «klappe-i-hendene-og-ta-en-sang»-mentalitet, syntes han.

- Jeg synes at kulturen var for lite direkte i forhold til å ta opp ting som var problematiske. En skulle gjøre alle til lags hele tida, sier 30-åringen.

SIDE OM SIDE sitter utdanningsministerens gullgutter. Cato Høve (27) takket nei til eiendomsmeklerjobb med årslønn på 600000 kroner for å være lærer. Han jobber sammen Erlend Moen (24) på Dalgård skole i Trondheim, som blir trukket fram som stjerneeksemplet på hvordan det skal gjøres.

- Vi er 30 prosent mannfolk på skolen, og har sørget for å gjøre litt ut av nettopp det, sier Moen.

Egne sosiale samlinger for menn og skjorte- og slipsdag på fredager gjør at skolen skiller seg ut. Nå skal de gi råd for å få flere menn på andre skoler.

DET MANGLER IKKE på meninger om hva som skal gjøres når diskusjonen settes i gang. Noen vil ha flere solskinnshistorier fra skolen. Det er blitt for mye svartmaling, også fra fagforeninger, innrømmer de. Og kommer mannlige lærere i søkelyset, er det gjerne i forbindelser med overgrepssaker, sukker en.

Men rekrutteringen kan ikke økes for enhver pris, er flere av deltakerne enige om. Skal statusen til læreryrket bedres, tjener de ikke på at det ikke settes krav til framtidige lærere, mener en. Og det gjør ikke saken bedre at ufaglærte kan erstatte deg om du er borte, mener Cato Høve.

- Jeg savner ordet lønn her, gjentar Høve når resepten til utdanningsministeren skal utformes. Kollega Erlend Moen tror flere menn i skolen automatisk kan presse opp lønna. Lærer Christian Bøhn (28) synes ikke det er nok. Det må gjøres forandringer i selve skolen. Lærerne må slutte å være for snille og dekke over hvordan stoda egentlig er, mener han. Mangler det kritt til tavla, planker til sløyden eller leksikon på biblioteket, skal ikke læreren ta det med hjemmefra. Det må bli slutt på brannslokkingen, synes han.

- Ting skal være på plass for at du skal på jobb. Hvilken annen yrkesgruppe ville finne seg i at ting manglet, for eksempel IT-konsulenter uten datamaskin? spør mennene.

Det er bare noen få år siden Erlend Moen gikk ut fra lærerhøgskolen. Allerede er mange av medstudentene på vei ut av læreryrket, forteller han.

- De sitter mutters alene på lærerværelset og snakker om ting de ikke er interessert i, sier Moen.

HAN TROR FLERE menn ville trives og bli i læreryrket dersom det var flere av dem på skolene. Menn «avler» menn, er konklusjonen. Derfor bør det skapes nettverk mellom mennene, og mannlige lærere bør brukes til å promotere læreryrket. Slik kan de bli ambassadører for lærerne, og kanskje sørge for at flere av elevene på videregående skole eller i Forsvaret velger skolen.

- Og en må modernisere hele skoleverket. Menn er ute etter de moderne in-tingene. De vil ikke dulle med for mange meningsløse møter. Mange menn blir lei av pjattet, de evinnelige diskusjonene som ikke ender opp i noe, sier Erlend Moen.

Utdanningsministeren selv er innom på slutten av dagen for å høre resultatene: la mannlige lærere være ambassadører, la elevene selv få prøve seg som lærere for å finne ut hvordan det er, og styrk statusen til yrket. Han sier seg fornøyd med innspillene, men avventer at alt kommer ned på papiret. Først da blir det klart hvordan mennene skal lokkes til skolene.

MANNSKAP: Utdanningsminister Trond Giske ba om innspill fra Erlend Moen (t.v.), Cato Høve og Erik Rognskaug for å få flere menn inn i klasserommene.Foto: OLA SÆTHER