KRIMINELT:  Erlend Moen (bildet) sammenliknet nylig mobbing med organisert kriminalitet. Moen har tidligere skrevet bok om hvordan vi skal stoppe mobbing. Foto: Jacques Hvistendahl
KRIMINELT: Erlend Moen (bildet) sammenliknet nylig mobbing med organisert kriminalitet. Moen har tidligere skrevet bok om hvordan vi skal stoppe mobbing. Foto: Jacques HvistendahlVis mer

De voksne krenkerne

Tenker Moen at hans språkbruk og stigmatisering av elever øker eller reduserer risikoen at elevene opplever krenkelse?

Debattinnlegg

Mobbeforskerne og andre disipler under mobbedoktrinen, har mystifisert barns utprøving av sosiale ferdigheter, barns imitering av voksne i skolen og barns forsøk på å skape mening, forutsigbarhet og trygghet. «Overgrep» er ett av ordene som brukes om mobbing, og ifølge mobbedoktrinen er barn og ungdom overgriperne i mobbesaker.

Blir politi og barnevern kontaktet når skolen finner mobbere? Kanskje i Trondheim, hvor Erlend Moen jobber. Han har brukt så store ord at politiet nå bør underrettes: I Dagbladet 3. mars sammenlikner han mobbing med organisert kriminalitet (sic!).

Moen bidrar på denne måten til å forvanske og avspore arbeidet for et godt skolemiljø. Hva slags fagkompetanse lener han seg på, når han sier dette? Heldigvis slipper avisa professor Thomas Nordahl til. Han sier det skoleforskere i inn- og utland er enige i, og som skolefolk og undertegnede vet: Det er lærerne og rektorene som skaper de rammene elevene har opplæring innenfor. Det er de samme voksne som har ansvaret for å skape og vedlikeholde gode læringsmiljøer. NIFU-rapporten «Hvis noen forteller om mobbing» (2010) viser samsvaret mellom gode læringsmiljøer og lite mobbing. Dette skal Moen vite. Han sitter tross alt i Djupedal-utvalget, hvor arbeidet for et godt skolemiljø er i fokus.

Tenker Moen at hans språkbruk og stigmatisering av elever øker eller reduserer risikoen at elevene opplever krenkelse? Som ansatt i Trondheim har Moen krav på å ha sin integritet og verdighet ivaretatt. Har han gjort seg noen tanker om hva hans språkbruk i nasjonale medier kan gjøre med elevers verdighet og integritet?

FØLG DAGBLADET MENINGER PÅ TWITTER OG FACEBOOK

Det kan jo likevel være at skoler ved hjelp av Moen faktisk har fjernet eller kraftig redusert mobbingen. I så fall bør resultatene fra Elevundersøkelsen 2013 indikere dette. Et lite utdrag fra Elevundersøkelsen nasjonalt: 1406 av elevene som svarte opplever seg truet av voksne i skolen, 1458 elever opplever seg holdt utenfor - ekskludert - av voksne i skolen, 1186 elever opplever seg utsatt for fysisk makt på krenkende vis av voksne i skolen. 3359 elever opplever at lærere mobber dem flere ganger i uka.

Det er forståelig at Moen og andre som profilerer seg på mobbebegrepet ikke bruker tid på disse tallene. Det ville bety at de måtte slutte å gi barna skylden for det de voksne har ansvaret for.

Ingressen ble endret 17. mars.

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen?

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukens viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag. Nyhetsbrevet kan inneholde annonser. Du kan når som helst melde deg av.