«Deadly Companions»

DVD: B-western som er interessant fordi den er Sam Peckinpahs første kinofilm. Mannen som seinere lagde mesterverker som «Ride the High Country», «The Wild Bunch» og «Pat Garrett og Billy the Kid» fikk denne filmen i oppdrag etter å ha hatt regi på diverse TV-serier. Ingen storfilm, men et dvelende lite kammerdrama med Brian Keith og Maureen O’Hara i sterke roller. Alt er med: Bankran, dueller, indianerangrep og motsetningsfylt kjærlighet. Peckinpahs klo merkes, selv om han hadde mindre innflytelse på helheten enn han seinere kom til å få.