Debatter som fordummer

VÅR IDEALMODELL

av debatt er darwinistisk: Dårlige argumenter bukker under, mens de gode overlever. Vi blir klokere av å delta. Men dette bildet passer dårlig på den såkalte innvandringsdebatten, for den gjør oss stadig dummere. I sin artikkel i Dagbladet 22.7. lanserer N.P. Hedemann den hypotese at «mangelen på ambisjoner i integreringsarbeidet skyldes at den norske middelklassen har interesse av at billig arbeidskraft vasker gulv og toaletter». Interessant. At noen har interesse av en tilstand, er ikke alltid årsak til tilstanden. Men slike middelklasseinteresser kan forklare at årsaksforhold tåkelegges, slik Hedemann bidrar til med sin artikkel. Hedemann er imponert av USAs innvandringspolitikk. Den holder landets store middelklasse med billige arbeidere i de dårligste jobbene, i jordbruket, catering, renhold og transport. For noen etniske kategorier av innvandrere er dette i løpet av en eller to generasjoner en overgang til noe bedre, mens andre folkesorter blir værende i underklassen. Hovedsaka at låglønnsfag vedlikeholdes som underklasseyrker, samtidig som låglønnssyndromet invaderer fag som det før gikk an å leve av. For Hedemann er dette vellykket integrering, mens andre har kalt det «å etablere enklaver av den fattige verden i USA.»

LA OSS SE

på den norske situasjonen mot denne bakgrunnen. Den mest interessante, og minst omtalte årsaken til at innvandrere her er dårligere integrert, er at vårt minstelønnsnivå er dobbelt så høyt som det amerikanske. Konkret eksempel: En norsk arbeidsgiver kan ha valget mellom en nordmann til kr. 90 pr. time, og en innvandrer med samme lønn, til et arbeid som stiller små krav til norskkunnskaper. Utafor døra til hans kollega i USA står det en kø av innvandrere som er villige til å jobbe for kr. 45. Finnes det noen bedre forklaring på den amerikanske suksessen? Det hører sjølsagt med til historien at en vanlig amerikansk arbeiderklassestandard ikke kan opprettholdes på dette lønnsnivået. Ingen har dokumentert det bedre enn Barbara Ehrenreich i Kjøpt og (under)betalt. Hun prøvde å leve av det en kan tjene på restauranter, supermarkeder og reinhold.

HVA SLAGS

praktiske konklusjoner kan en trekke av dette? Dagens Næringsliv vil nok ha minstelønna ned, av hensyn til de stakkars arbeidsgiverne. Frp trekker samme konklusjon, for Per Sandberg mener at innvandrerne bør «klare seg sjøl», heller enn å leve av overføringer. Vår nåværende regjering vil ha mer arbeidsinnvandring, noe som innebærer å svekke de låglønte på arbeidsmarkedet og slik sette fart i integreringa. Men de i Norge som må leve av jobber som en kan få fattige folk i andre land til å gjøre billigere, de er nok mindre begeistret for USA-systemet enn Hedemann. Hva kan det komme av at det er så lite kunnskap om slike enkle og viktige sammenhenger? En grunn er at den som prøver å rette på dette, risikerer å bli hengt ut som «fremmedfiendtlig» av moraliserende overflatetenkere.