Debatturedelighet fra Fett

REDAKSJONEN i tidsskriftet Fett har 22.07.05 et debattinnlegg i Dagbladet vi føler oss forpliktet til å svare på. Krisesenter for voldtatte og mishandlete kvinner i Bergen, med sine ca 50 medlemmer og landets nest største krisesenter å drive, har sagt opp sine to abonnement av tidsskriftet Fett. At redaksjonen i Fett, med Gud vet hvor mange redaktører, skulle ta dette som en personlig fornærmelse, kom derfor overraskende på oss. På krisesenteret møter vi kvinner som har vært utsatt for seksuell sadisme fra sine partnere. Vi fører intern statistikk over kvinner som har blitt tvunget til å se porno sammen med overgriper og å utføre handlinger hentet fra pornoen. Når Fett da velger å trykke ting som kunne vært hentet fra et hvilket som helst pornoblad i 50 prosent av utgivelsene sine, ser vi ingen mulighet for å fortsette vårt abonnement. Vi kan ikke legge dette frem for kvinnene som bor på senteret og forklare det med kunstnerisk frihet.

NÅR REDAKSJONEN går ut og forteller at to medlemmer av Kvinnegruppa Ottar har sagt opp uten å nevne Krisesenteret i en bisetning, vitner dette om en uredelighet vi sjelden har sett maken til. Krisesenteret i Bergen har siden det startet for over 25 år siden kjempet mot all form for kvinneundertrykking, deriblant porno. Debatten om kunst versus porno har vi tatt opp til flere ganger og vi ser ingen grunn til å ta den igjen. Hvis Fett derimot vil gjøre det er det ingen her fra som ønsker å hindre det eller på noen måte vil sensurere dem. Vi vil derimot oppfordre Fettredaksjonen til å drive en redelig debatt og ta redaksjonelt ansvar for det den trykker. Vi må kunne forvente at et feministisk tidsskrift tar opp de feministiske problemstillingene som ligger i det som kommer på trykk uansett hvem som har signert bidraget.