Debuterer på både svensk og norsk

Norske Line Blikstad snakker svensk, men bor i Norge. Til våren romandebuterer hun, og boka hennes «Til Ester» kommer ut på både norsk og svensk. Språkforvirret?

Tidens skarpe tann

«Til Ester» handler om syv år gamle Ellen som må flytte fra sin mor Ester i Sverige, til sine besteforeldre i Norge. Det oppstår en drakamp om Ellen, som trekker seg inn i sin egen verden.

- Jeg skrev egentlig boka på svensk, og hadde avtale med et svensk forlag, forteller Line. Noen deler skrev jeg også på norsk. Da jeg viste dette til Tiden forlag, ville de også ha den - på norsk.

Resultatet ble dobbelt arbeid, og dobbel debut.

Kjærlighet på «klubba»

Blikstad brukte seks år på å skrive historien på svensk. Selv om det bare tok henne et halvt år å skrive den på norsk, var det mye arbeid.

- Da jeg sendte boka til korrektur i Sverige, rettet de opp fem skrivefeil. Jeg måtte jobbe mye mer med den norske boka, forteller Blikstad, som synes det blir en annen bok på norsk. For eksempel gir det svenske navnet for kjærlighet på pinne, «klubba», språket et ganske annet uttrykk.

- Finnes det andre forskjeller mellom bøkene?

- Ja, et avsnitt som er med i den norske boka, er tatt ut av den svenske. Det blir spennende å se hvordan dette blir kommentert, sier Blikstad, som liker den norske boka best. Men mye tyder på at den svenske også er god. To store svenske forlag måtte slåss om å få gi ut debutboka.

Svorsk selvbiografi?

Line og hovedpersonen Ellen deler ganske lik skjebne. Begge er egentlig norske, men har vokst opp i Sverige. Ellen flytter tilbake til Norge, noe Blikstad også gjorde da hun begynte å studere nordisk.

- Vi må jo spørre oss om boka er selvbiografisk?

- Nei, det er den ikke, svarer Line på svensk.

Nå står boka på to forskjellige forlags vårlister samtidig. I Norge har lille Tiden kapret henne, i Sverige Norstedts forlag. Og nysgjerrige nordmenn kan glede seg over at «Til Ester» blir å finne i Norge først. I slutten av februar slipper Tiden boka, i Sverige kommer den en uke senere.

Les Dagbladets presentasjon av Tidens vårnyheter.