Deep Dish

Et tre timer langt bevis på at DJ-en kan framstå som komplett musiker. På sin nye DJ-miks oppviser eksil-iranerne Deep Dish «artisteri» av høy klasse.

Deep Dishs første miks-samling på over fem år er imponerende lekker i all sin gjennomførte prakt. Utvalget, miksingen og oppbyggingen av dette - hvis du vil - tre timer lange house-settet, representerer DJ-en som artist på sitt aller beste. Foruten å stå bak en del av musikken på «Yoshiesque», er de også ansvarlige for en rekke av remiksene. Følgelig er Deep Dish musikere, DJs og remiksere i ett, noe som krever minst like mye talent som det å spille gitar og skrive tekster.

«Yoshiesque» spenner fra Dish-duoens patenterte, spretne, cymbalfikserte og mørke disko til tyngre techno-saker fra Underworld. I sentrum: Pur kvalitetshouse i alle varianter.