Defensivt fra Storberget

KRIMINALPOLITIKK: I en debattartikkel i Dagbladet 21.12 innrømmer justisminister Knut Storberget at skillelinjene i norsk justispolitikk går mellom regjeringspartiene og FrP. Det har han rett i. Men å påstå at FrPs politikk vil skape økt kriminalitet, bør en justisminister som sultefôrer politiet holde seg for god til. Jeg vil minne han på at FrP foreslår øke justisbudsjettet med nesten 1 milliard. Storbergets fremstilling av våre kuttforslag til integreringstiltak overfor flyktninger og innvandrere beviser at han ikke har lest annet enn korte utdrag fra vårt budsjettforslag. Hadde justisministeren lest litt mer, hadde han fått med seg at FrP også foreslår en dramatisk reduksjon av innvandring til Norge. Mens regjeringen gir penger til organisasjoner som jobber opp mot enkelte etniske grupper, ønsker FrP å gi støtte til organisasjoner som inkluderer innvandrere og nordmenn.

INNVANDRERE er overrepresentert i flere kriminalitetsstatistikker. Da er ikke løsningen å gi mer penger til innvandrerorganisasjoner. Løsningen er å begrense innvandringen, utvise dem som begår kriminalitet og sette ID-løse asylsøkere i lukkede asylmottak. Det er en smule defensivt at justisministeren, etter over et år som statsråd, å bruke tiden sin på FrPs budsjettforslag. Tør jeg minne ham på at kriminelle får gå fri på grunn av mangel på soningsplasser og resurser hos politiet? I denne sammenheng bør det også nevnes at regjeringen neste år styrker budsjettet til Oslopolitiet med 60 millioner, noe som knapt dekker overtidsbruken.

KANSKJE BØR nyttårsforsettet til Storberget være å gjøre noe med disse problemene, i stedet for å bruke tid på dårlige tolkninger av FrP-budsjettet.