Deler ut 358 millioner

Direktør Ole Jacob Bull i Norsk kulturråd fikk i går fordoblet sin kulturmakt og råder neste år over 358 millioner statlige kulturkroner. Han blir den mektigste byråkraten i kulturlivet: - Jeg har ikke bedt om det, sier han.

For det er kulturminister Anne Enger Lahnsteins initiativ - og også den største nyheten i hennes forslag til statsbudsjett: Fordoblingen av Kulturrådets budsjett skyldes at rådet nå får ansvaret for å dele ut statsstøtte til langt flere formål enn tidligere.

Uoversiktlig

Hvis Stortinget vedtar Lahnsteins forslag, vil nesten alle kulturinstitusjoner som ikke heter noe med «Det Kongelige Norske» heretter måtte skrive til Bull om de vil ha offenlig støtte. - Det har utviklet seg et uoversiktlig system, sier kulturminister Lahnstein om dagens ordning - der ansvaret for støttetildeling er spredd på flere offentlige instanser, med Kulturdepartementet selv som den største: - Nå får vi en mer helhetlig og langsiktig tenkning.

Mer kritisk

Men Bull avviser at han, kulturrådsleder Jon Bing og alle deres faggrupper heretter kan styre støttekronene dit de vil. For selv om støttemillionene nå vil sendes direkte til Kulturrådet, vil mange av dem fortsatt ha merkelapper på: til teaterensembler, rockefestivaler, dansegrupper, til alt fra Petter Dass Dagene til Dissimilis. - Jeg vil gjerne berolige støttemottakerne og si at på kort sikt blir det ingen endringer. Men gradvis vil det nok legges et mer kritisk blikk på støtten, avhengig av kvaliteten. Ingen skal kunne komme på statsbudsjettet automatisk, fordi de har vært der før.

Høyere kompetanse

- Mener du at dere har større peiling på kvalitet enn departementet? - Jeg tror nok vi har høyere kulturfaglig kompetanse, departementet er et mer byråkratisk system. - Gleder du deg til å få alle landets festivalarrangører i tiggergang foran kontoret? - Denne endringen fjerner muligheten til lobbyvirksomhet i Stortinget. Men jeg vil ikke dermed invitere dem over til meg, sier Ole Jacob Bull.