Delte målmeninger. Selvfølgelig.

- Bør sidemålsstilen beholdes? Kommer nynorsken til å dø ut?

Audhild Gregoriusdotter Rotevatn, journalist: - Ingen blir bedre i språk av å lære mindre språk. Å lære både bokmål og nynorsk gjør elever i stand til å uttrykke seg presist og godt. Å tro at nynorsken skal dø ut, er med respekt å melde tøv. Marit Hovdenak, redaktør Nynorskordboka: - Elever bør lese mer nynorsk i skolen enn i dag. Vi vil oppnå mye om sidemålsundervisningen blir bedre. Det ser ikke ut til at nynorsken skal forsvinne. Tvert imot har den styrket seg i de områdene der den står sterkt. Bokmålbrukerne må bare finne seg i det. Finn-Erik Vinje, språkprofessor: - Dette er et meget klokt forslag. Om fire år er det 100 år siden sidemålsstilen ble innført. Å fjerne den da vil være passende. Ragnfrid Trohaug, forfatter: - Sidemålsundervisningen i den form den har i dag, er mislykket. Men det betyr ikke at nynorskbrukere bør slutte å lære bokmål eller omvendt. Norskfaget må revolusjoneres, og begrepene sidemål og hovedmål bør bort. I stedet bør vi lære begge formene hele tida. Ragnar Hovland, forfatter: - Jeg er ekstrem tilhenger av sidemålsstilen. Mange synes det er et slit. Men de ser bort fra at nynorsk er en del av det norske språket, og de ser bort fra den kulturelle betydningen språket har. Det er vanskelig å spå om nynorskens framtid. Men jeg tror den holder stand ei stund til. Endre Brunstad, leder Noregs Mållag: - Sidemålsundervisningen har mye å si for den statusen nynorsken har. Det er mange saker som er viktige for Mållaget, men dette er en av de viktigste. Når det er sagt, er nynorsken ikke i fare. Det er bokmålet som taper for engelsken her i landet. Nynorsken holder sin posisjon.