demokrati.com

«Demokrati» er svære greier. Det blir fort store ord når man snakker om «demokratiet» - enten man sier at det fungerer, eller ikke.

Mange mener det står dårlig til med demokratiet for tida. At lav oppslutning om politikken, politikerne, partiene og debattene tyder på at demokratiet sliter. Andre er mer optimistiske. Det er stort sett de som snakker om Internett.

En av dem heter Niklas Nordström. Han er svensk og tidligere leder i nabolandets variant av AUF. I går var han i Norge.

- Demokrati handler om å skape arenaer for samtale og diskusjon. Den nye teknologien bærer i seg muligheten for nye slike arenaer, sier han over cappuccinokoppen.

- Hva skiller Internett-stemming fra stemmeurna eller chattegrupper fra å skrive i avisa? spør jeg, og tar en slurk latte .

Nordström blir litt mer uklar. Svarer «tid og rom». En del konvensjonell politisk aktivitet, som for eksempel å gå på medlemsmøter i partiet, henger fast i tid og rom. Mens Internett fungerer hinsides tidsklemma og barna som må hentes i barnehagen og åpningstider på Rimi. Og streik.

- Men ingen nettavstemning har noensinne fått noen konsekvens, sier jeg.

- Nei, knapt det, sier svensken, og ser ut over Youngstorget og LO-fanene dagen derpå.

- Derfor er det helt avgjørende om man skal få til et levende nettdemokrati at debattene og avstemningene er vesentlige og får konsekvenser.

- Alle nettdebattene jeg har sett, har vært kjennetegnet av at de er vulgære, fordummende og uvesentlige.

- Jeg har samme erfaring. Noen få høyrøstede gutter driver på. Jentene trekker seg. Det samme gjør de som nyanserer og diskuterer. Vi har åpenbart mye å lære før nettet fungerer skikkelig som debattarena.

Men Nordström har tro på de nye tidene, framtida og folket i kunnskapssamfunnet. Som ikke lar seg lede eller styre sånn helt uten videre. Som er kunnskapsrike og kritiske. Som stiller helt andre krav til de politiske lederne og autoritetene. Som også må fornye seg. For det er nye tider nå.

- I dag stopper Norge fordi (industri)- arbeiderbevegelsen har (urne)stemt nei til lønnsoppgjøret. Tyder det på at vi lever i informasjons- og kunnskapssamfunnet eller industrisamfunnet? spør jeg.

- Det er et godt spørsmål. Men det viser i hvert fall at det finnes potensial i folket. At når grasrota brenner og vil protestere, så har den kraft til å gjøre det.

Fra i dag stopper grasrota avisene. Fortsetter debatten og demokratiet på nettet?

Hjemmeside Votia.com.

E-DEMOKRATI:Votia.com er Sveriges første e-demokrati-firma. Niklas Nordström er med.