Den aller siste sovjetstat

Landbrukssamvirket setter kundemishandling i system.

ØKOLOGISK MAT: I Choice kjøper vi hvert år mat for 700 millioner kroner. Det siste året har vi arbeidet for å kunne tilby gjestene våre økologisk mat. Det er lettere sagt enn gjort. Det norske Landbrukssamvirket får Stalins landbrukspolitikk på trettitallet til å fremstå markedstilpasset. Som takk for vår interesse velger Landbrukssamvirket å hudflette Choice over en helside i Dagbladet den 1. desember. Hvilken annen leverandør på den nordlige halvkule ville velge å angripe en stor kunde på denne måten?Mens gresset gror, dør kua. Hvor det blir av kjøttet er det ingen som vet. Det er i hvert fall ikke mulig å få det frem til våre hotell. Med unntak av et. De resterende 152 hotellene kan tilby økologisk mat så snart Landbrukssamvirket tar innover seg landbruksmyndighetene målsetning om at den økologiske produksjonen skal være 7 ganger større i 2015 enn hva den er i dag.

SAMVIRKEBEDRIFTENES utvalg av økologiske produkter kan sammenlignes med vareutvalget i det gamle Sovjet. Samvirkebedriften Tine har mer enn 700 produkter i sitt varesortiment. Kun 7 av disse er økologiske. Prior leverer økologiske egg i små 6-pakninger, og er man heldig kan man finne små pakker med økologisk kyllingkjøtt. Når Tine ikke klarer å levere en brunost, som tilbys på ethvert frokostbord, i en økologisk utgave, og når Prior ikke klarer å levere kylling, da forteller det mye om manglende evne til kundeorientering. Har ikke Landbrukssamvirket kunnskap om annet enn hvor i statskassen sugerøret skal stikkes? Økologiske produkter koster 45 - 280 % mer enn tilsvarende ikke-økologiske produkter fra grossistene. Samtidig vet vi at bønder som satser økologisk ikke får en kompensasjon som står i overensstemmelse med dette. Hvor var det økologiske engasjementet til Landbrukssamvirket?

STADIG FLERE mennesker ønsker å velge økologisk. Jeg er blitt nedringt av bønder som ønsker en større økologisk satsing. Det er landbrukets egne organisasjoner som henger etter.En forutsetning for at folk skal velge økologisk mat er at det finnes økologisk mat å velge i. Når det økologiske vareutvalget i butikkene er så dårlig må nødvendigvis omsetningen av økologiske varer bli lav. Men dette er ikke et argument for å la være å satse på økologiske produkter. Dette er et symptom på at vi har en verdikjede for økologisk matvareproduksjon som ikke fungerer. Av samme grunn kan ikke Choice starte 100% økologisk fra første dag. Vi må starte i det små, nettopp fordi vi ikke får levert et tilstrekkelig vareutvalg. Vi har tatt opp utfordringene knyttet til distribusjon, volum og kvalitet med Landbruks- og matminister Terje Riis Johansen. Vi er glade for Regjeringens målsetning om 15 % økologisk mat innen 2015.

SKAL VI LYKKES må vi dra lasset sammen, både forbrukere, politikere og hele verdikjeden. Engasjement må applauderes. Når Landbrukssamvirket omtaler vår satsing som økologisk kosmetikk lurer vi på hva slags dekkbeis de selv benytter. Landbrukssamvirkets holdning til økologiske matvarer fremstår heldekkende og resistent, og lite egnet for konstruktive løsninger og sultne hotellgjester.