ADVARER:  Eivind Borge i KRIPOS.
ADVARER: Eivind Borge i KRIPOS.Vis mer

Den farligste kriminaliteten

Selv dagligvarehandelen er rammet.

Meninger

En ny type kriminalitet er i ferd med å få fotfeste i Norge. Det handler om organisert kriminalitet med en mafialiknende struktur. Den har allerede trengt inn i flere sektorer i norsk næringsliv, bl.a. i bygg- og anleggsbransjen og i restaurant-, transport- og renholdsbransjen. Selv dagligvarehandelen er rammet. De kriminelle nettverkene opererer på samme måte som den tradisjonelle mafiaen i andre europeiske land. Registeret av virkemidler er bredt: Bedrageri, skatte- og trygdemisbruk, menneskehandel, hvitvasking av penger, bruk av svart arbeid, omsetning av narkotika, trusler og vold.

I Dagbladet i går ropte Eivind Borge, leder for taktisk etterforskningsavdeling i KRIPOS, ut en tydelig alarm om denne utviklingen. Han beskrev en situasjon som har forverret seg, og der kriminelle nettverk kan ta over deler av samfunnet om de ikke stanses. Bekymringen for en slik utvikling er ikke ny. Den er beskrevet i ulike rapporter om kriminalitetsutviklingen. Nå sier Eivind Borge at det ikke lenger dreier seg om bekymring, men om realiteter. Han sier videre at politiet i dag ikke er rustet til å ta opp kampen, og at politikerne ikke har forståelse for de nye truslene.

Disse signalene er det grunn til å ta på dypt alvor. Vi er blitt vant til at det meste av kriminaliteten finner sted i samfunnets utkanter, i subkulturer og miljøer langt fra nærings- og arbeidslivet. Nå retter lovbryterne seg inn mot kjernen av samfunnslivet der skadepotensialet er meget stort, også utover økonomiske tap. Små og store lovbrudd av ulik karakter veves sammen i et nettverk som sprer korrupsjon og skaper grunnlag for kriminell maktutøvelse på flere nivåer. Får dette kriminelle viruset spre seg, viser all erfaring at det er meget vanskelig, nesten umulig, å bekjempe. Et kjennetegn på mafialiknende kriminalitet er at den etablerer alternative strukturer med egne lover og normer som håndheves med rå brutalitet.

Derfor haster det med å få etablert et effektivt politiapparat som kan bekjempe organisert kriminalitet. Til nå har arbeidet med en politireformen handlet mest om beredskap. Advarselen fra KRIPOS er en påminnelse om at det også er en hovedoppgave for politiet å bekjempe, etterforske og oppklare kriminalitet.

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen?

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukens viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag. Nyhetsbrevet kan inneholde annonser. Du kan når som helst melde deg av.