Den femte statsmakt

DU REAGERER PÅ en artikkel i avisen. Kanskje du sitter med informasjon som sier at fakta i saken er feil framstilt. Det er ikke lenger grunn til å holde frustrasjonen inne eller håpe at avisen har plass til innlegget ditt. Løsningen er å lage en blogg, en debattside på nettet, eller poste på en av mange etablerte blogger. Resultatet kan bli både store lesertall, dementier fra media og politikeres avgang. Hvis du ikke har lært deg ordet, er det på tide. Blogging er i sin spede begynnelse i Norge, men har fått bred utbredelse i andre land spesielt i USA. Det vil i fremtiden bli en del av din hverdag også. CNN kaller blogging allerede for den femte statsmakt - «blogging, the fifth estate».Ny teknologi, internett og interaktive telefoner har åpnet opp for en helt ny type interaktiv journalistikk. Tidligere journalister, rikssynsere, mennesker som ønsker å bli berømte, mennesker som er misfornøyd med dagens medier, mennesker som søker å kommunisere med folk og nasjoner som har pressesensur og mennesker som ønsker å spre ideer, ideologier og ismer er typisk blant dem som starter å blogge, eller interaktive debattsider på nettet. Alle har de til felles at de sprenger grensene for tradisjonell journalistikk En artikkel i en papiravis er en sementert debatt. På bloggen lever artikkelen videre, og offentligheten inviteres inn. Ser vi det fra et kommunikasjonsteoretisk perspektiv, er ringen nå sluttet. Habermas skrev om såkalt «borgerlig offentlighet», en tid før massemedia og den korporative kanal, hvor borgerne møttes på kafeer for å diskutere egne meninger. I moderne tid har mediene utelukket borgerne og intervjuet eksperter og ledere med en faglig, politisk eller økonomisk interesse av å stå fram. Nå er det igjen håp for en mer inkluderende offentlighet.

I USA ER det flere av de store webloggene for eksempel, Global Voices, AMERICAblog, UMBRIA communication (markedsføring rettet mot blogger) og andre som har operert i lengre tid. De har flere tusen innlegg pr. dag. Det er grunn til å anta at innen relativt kort tid vil blogging innta vår hverdag. De er en utfordrer til dagens medier, noe som også media har tatt til etterretning. Flere medier har allerede åpnet egen bloggsider. Professor Jay Rosen ved New York University startet for en del år tilbake en debatt om journalistikk i USA. Han etterlyste en ny journalistikk som han kalte for Public Journalism. En av de utfordringene han så var at den jevne mann ble mindre og mindre interessert i politikk. Primært er dette politikernes ansvar, men Rosen viste til at medias dekning av politikken var en medvirkende faktor til manglende interesse for politikk. Han mente at media, den fjerde statsmakt, hadde et medansvar for den dalende interesse for politikk i USA. En av de utfordringene han pekte på var at media i større grad måtte befatte seg med de sakene som opptok borgerne i deres hverdag. Han etterlyste en bredere dialog mellom borgerne og media. Rosen sier nå, i intervju med Aftonbladet nylig, at blogging er den manglende puslespillbrikken i hans tanker bak public journalism. Problemet var at media ikke ville høre på borgerne. Vel, borgerne tok saken i sine egne hender og publiserte nyheter selv.

DEN TYPISKE bloggingen går ut på at noen gir uttrykk for en oppfatning på en blogg, og denne oppfatningen utløser en debatt. Interesserte mennesker går inn på bloggen og kritiserer, kommenterer og utdyper den opprinnelige påstanden. Dette fører til at flere mennesker som er interessert i temaet deltar i debatten. Ett oppslag på en sentral blogg kan utløse tusener av innlegg. Dette er en ny og spennende form for journalistikk. Den vil utfordre eksisterende media betraktelig. Samtidig er det også en fare for den seriøse debatt. Man kan komme inn med oppfatninger som ikke bare er aparte men også lovstridig. Dette er selvfølgelig en stor utfordring for bloggredaktørene. Lekkasjer kan vise seg å være plantet og ikke sanne. Det er for øvrig også tilfelle med dagens medier. Blogging kan benyttes av mennesker som er vitner til ulykker, katastrofer, skandaler og andre hendelser, og via mobiltelefon eller laptop kan de koble seg opp mot en weblogg og være ute med nyhetene før det blir snappet opp av tradisjonelle media. Dette skjer.

GLOBAL VOICES lager også linker til bloggsider/blogger fra hele verden. Oppslaget «Bloggers without borders» er et navprosjekt som har til hensikt å bygge en infrastruktur blant bloggsider/bloggene. Det søkes bygget en infrastruktur som ikke kan blokkeres av regjeringer eller organisasjoner. Dette er spesielt viktig for å komme inn i land med pressesensur. Kina har tatt dette så alvorlig at de allerede nå har utarbeidet internettverktøy for å blokkere bloggsider/blogger. «Bloggers without borders» ønsker også å ta opp spørsmål fra hele verden. De bruker dette redskapet for å utvikle moderne journalistikk for å skape oppmerksomhet og interesse for ulike tema. For interesserte borgere er blogging en ny og spennende måte å drøfte interessante problemstillinger i det offentlig rom. Det er all grunn til å ønske blogging velkommen som en tilvekst til demokratiet. Samtidig må det som nevnt advares mot useriøse blogger og innlegg. Men en blogger som ønsker å bli lest kontinuerlig vil ha en egeninteresse av å formidle pålitelig informasjon. Publikum stiller det samme kravet til presisjon på bloggene, som i tradisjonell media. Det er nettopp derfor mange blogger. USAs mektigste nyhetsanker Dan Rather ble nylig felt av en blogger. Og det var ingen ekspert, men en såkalt «concerned citizen» som ikke fikk biter av Rathers nyhetssak til å stemme.

AMERIKANSKE MEDIER har tatt blogging opp på bred front. CNN har hatt diskusjoner om hva blogging er, og dets fremtid. CNN har som sagt omtalt blogging som den femte statsmakt. Det viser hvilken kraft og perspektiver som eksisterende media i USA mener det ligger i blogging. Vi vil i fremtiden se at ulike aviser og etermedia vil komme til å satse sterkere på blogging også i Norge. Det må de, hvis ikke vil publikum selv spise av deres markedsandeler og utfordre deres troverdighet. Vi vil også se at organisasjoner og enkeltpersoner vil opprette egne blogger for å fremme sine eller sitt formål. Jeg vil anbefale leseren å gå inn på noen av de større amerikanske bloggene for å sette seg inn i hva en blogg egentlig er. På Global Voices for eksempel vil man finne blogger fra hele verden, på engelsk.Tilslutt et eksempel. Den Toronto-baserte iranske bloggeren, Hossein Derakshshan, sier at han nå returnerer til Iran, tiltross for en mulig risk. Han tror at det er den sikreste tiden for han å besøke Iran pga at regimet vil opptre mer tolerant nå før valget 17. juni. Det er et lite vindu av mulighet som nå vil kunne bli åpent. Han skriver videre at han savner sitt land og er frustrert over at han lever i fare ved å reise tilbake til hjemlandet han har skrevet om i bloggen sin. På denne måten får man opplysninger om og fra land som er underlagt pressesensur og blokkert for offentlig innsyn, som man ikke får andre steder.