Den frie mann

Rask innføring i Steiners mer jordnære ideer. For kort til virkelig ettertanke.

BOK: Jeg leser i avisa om tidligere Ap-statsråd Tore Tønnes ulekre omgang med penger og finansliv, og kommer i tanker om Rudolf Steiner. Han mente på sin side at et tydelig skille mellom stat og næringsliv var viktig, nettopp for å unngå uheldige dobbeltroller og tvilsomme interesser.

Paradokser

Steiners tankegods er fremmedartet for de fleste av oss. Peter Normann Waage er blant de få nordmenn som virkelig har satt seg inn i dette stoffet, overveldende som det er både i volum og tankeflukt. Men det fins altså viktige innsikter her, slik Waage ønsker å vise.

Forståelsen av Steiner avhenger av hvordan man leser ham, forstår vi. Han strør om seg med paradokser og svevende uttalelser, men mener i bunn og grunn at mennesket skal være fritt og ubundet.

«Mennesket, makten og markedet» er derfor ment å gi oss et bilde av Steiners faktiske og potensielle betydning i det moderne, markedsstyrte samfunn.

Waage bruker relativt lang tid på å komme til Steiner sjøl, og koster på seg en omfattende innledning om verdens tilstand. Den er i og for seg grei, og sikkert interessant for lesere med behov for oppdatering. Men etter femti sider begynner man så smått å savne sjefen sjøl. Til gjengjeld er Steiner sterkt til stede de siste to hundre sidene, der Waage reflekterer bredt om alt fra muslimsk ekstremisme, kunst og litteratur, penger og borgerlønn, til politikk og rettsvesen.

Tredeling

I bunnen ligger Steiners spesielle tredeling av samfunnet, som viser seg å være mindre fremmedartet enn man skulle tro. Det dreier seg i korthet om en strukturell deling, en såkalt tregreining, i et åndsliv, et rettsliv og et økonomisk liv. Hovedsaken er at disse samfunnsområdene ikke må gripe inn i hverandre, siden de er kvalitativt forskjellige. Tenk bare på politikk og religion. Et av Steiners poeng er motstanden mot dogmatikk av alle slag. Likevel mener han at samfunnets tredeling simpelthen er så innlysende riktig at den bygger på «livet selv». Slikt lyder også religiøst, og mange av Steiners tilhengere er som kjent de rene disipler. Waage er mer nøktern, og holder en knapp på Steiners rasjonelle innsikter - blant annet om næringsliv og merkevarer som dagens avantgarde og religion. Og takk for det.

Velskrevet

Slagordet «Coke is it» minner for eksempel mistenkelig om uttalelsen fra den gammeltestamentlige Gud, Jahve, til Moses - nemlig «Jeg er».

Steiner er på sin side mer uklar. Og ytterst mangfoldig og sprelsk, det visste vi jo fra før. Waages bok antyder med velskrevet nøkternhet, og i løpet av relativt få sider, at han også har kloke tanker å by på. Ikke minst derfor hadde han fortjent en mer omfattende presentasjon enn dette, med plass til virkelig ettertanke. Ikke som allment pensum, snarere det motsatte. Antakelig hører han hjemme der han er, i utkanten av det etablerte. Derfra kommer ofte den viktige kritikken.