Den frie talerstol

GALTUNG: I et innlegg i Dagbladet i 27.2 kritiserer Hårek Hansen Det Norske Studentersamfund for å ha invitert Johan Galtung som innleder på en Upop-aften tidligere denne måneden. Denne kritikken baserer seg på Galtungs angivelig lemfeldige omgang med fakta og historiefortelling, og Hansen viser til flere unøyaktige og kontroversielle utsagn som stammer fra andre sammenhenger enn foredraget Galtung holdt i Studentersamfundet. Hansen har rett i at det kan være mange grunner til å være skeptisk mot Johan Galtung. Men Det Norske Studentersamfund er ikke rett adressat for kritikk mot Galtung.

NÅR Studentsamfundet stiller sin talerstol til disposisjon for Galtung innebærer ikke det at vi står inne for alt han sier. Å invitere Johan Galtung er helt i tråd med Studentersamfundets lange tradisjon som landets frieste talerstol. Politisk eller akademisk korrekthet skal ikke være et kriterium for å slippe til på Samfundets talerstol. Kanskje var det ikke Galtungs budskap som ble bejublet under foredraget i Studentersamfundets, men Galtungs mot til å si det som ikke blir akseptert av det etablerte akademia? Hvordan kan man stimulere studentene til kritisk tenkning hvis man bare vil slippe til akademisk korrekte oppfatninger?

NETTOPP PÅ GRUNN AV dette får tilhørerne alltid anledning til å kommentere og kritisere innlederens foredrag. Flere av dem som kommenterte foredraget hadde kritiske bemerkninger. Dersom Hansen ikke likte det Galtung sa, var det ingen som hindret også han i å stille sine kritiske spørsmål. Kanskje står kritisk tenkning for svakt blant dagens studenter. Men å beskylde Studentersamfundet for å bidra til dette - som faktisk gir studentene en anledning til å øve kritikk mot en av vår tids mest kontroversielle forskere - blir helt feil.