Den furtne intoleransen

- Det er litt for trangt og litt for lite luft i Kirken i dag, sa prost Atle Dingstad og stirret alvorlig inn i Dagsrevyens kamera. Han var furten fordi han ikke fikk nok toleranse for at han nekter å samarbeide med sin biskop så lenge biskopen våger mene at homofile kan få vigslede stillinger i Kirken.

Man skal være rimelig selvgod og selvrettferdig for å kreve toleranse for sin intoleranse. Her var det ikke snakk om en liten bjelke i øyet - det var minst en stavkirke. Dagsrevyens reportasje om den furtne prosten fra Vestfold - som bare vil leke med dem som er enige med ham - var et godt eksempel på hvordan man avslører et menneske ved simpelthen å la dem snakke.

Så kom «Redaksjon 21», der effekten av prostens menneskesyn fikk navn og historie. En familie har laget en film om sin sønn og bror, som tok sitt liv. Han klarte ikke å leve fordi han ikke så noen plass til en homofil kristen.

Skinnhellig trekant

Talsmannen for Seierskirken rakk eplekjekt å si at «et sant ekteskap inngås mellom mann, kvinne og gud - altså en trekant» før et tenkende menneske slapp til - i form av fortvilelsen i de etterlatte dagboknotatene. Det var sterkt, sterkt fjernsyn.

Selvsagt er Kirken på vikende front i homofilispørsmålet. Når den menneskefiendtlige og kjærlighetsfiendtlige tolkningen av Bibelen skal forsvares, må NRK til Svovel-Hallesbys hjemmebane Menighetsfakultetet for å finne en professor som fortsatt er villig til å gjøre jobben. Resten av bakstreberne vet at saken er like tapt som helvetesdebatten og spørsmålet om kvinnelige prester. Dermed velger de å stå bak professoren fra Menighetsfakultetet - så langt bak som overhodet mulig. Og hvis Kirken ikke har mer å by på enn professoren i går leverte, bør unge og lettpåvirkelige mennesker beskyttes fra Kirken. La dem få leke med trekanter for seg selv.

Grundig demonstrasjon

Knut Olsen ledet debatten godt, med riktig vektlegging av familiens historie og de riktige spørsmålene til professoren med den utakknemlige jobben å forsvare bispeflertallets syn på homofili.

- Med litt ettertanke ser man at kjærlighet mellom mennesker av samme kjønn ikke samsvarer med naturens orden, mente hobbybiolog Tångberg. På spørsmålet om hvordan kjærlighet kan være synd, ble han bare svar skyldig. Men paven beklaget jo nettopp kirkens overgrep mot Galilei. Kirker trenger nok litt mer tid enn andre.

- Det er litt for trangt og litt for lite luft i Kirken i dag, sa prost Atle Dingstad. Han aner bare ikke hvor rett han har. Men i går ble det grundig demonstrert på TV.