SOLIDARITET:  Det viktigste slagordet for meg er global solidaritet, solidaritet med framtidige generasjoner og solidaritet med andre levende vesener enn bare mennesker, skriver artikkeforfatteren. Her står LO-leder Geir Kristiansen på talersrtolen på Youngstorget for tre år siden. Foto: Jacques Hvistendahl / Dagbladet
SOLIDARITET:  Det viktigste slagordet for meg er global solidaritet, solidaritet med framtidige generasjoner og solidaritet med andre levende vesener enn bare mennesker, skriver artikkeforfatteren. Her står LO-leder Geir Kristiansen på talersrtolen på Youngstorget for tre år siden. Foto: Jacques Hvistendahl / DagbladetVis mer

Debatt: 1. mai

Den grønne fagbevegelsen

Vi må løfte våre blikk høyere opp og se verden, markedene og alt som lever her i et samspill med hverandre.

Meninger

Fagbevegelsen samler sine tropper. Viktige og aktuelle slagord som trygghet, likestilling og solidaritet preger hver 1. mai-markering. Samtidig er jeg urolig for at disse slagordene har mistet sin betydning. Reflekterer vi over hva de ordene vil bety i en større sammenheng?

Hva betyr trygghet, likestilling og solidaritet for arbeidstakere? Vel, alt er relativt, som han Albert en gang sa. Når jeg ut fra et grønt perspektiv tenker på trygge arbeidsvilkår, så tenker jeg på både de som jobber på klesbutikkene i Norge og de arbeidstakerne som blir utnyttet i utlandet når de syr våre klær.

MDG i VADSØ: Farid Shariati.
MDG i VADSØ: Farid Shariati. Vis mer

Trygge arbeidsvilkår handler dessuten om mer enn faste stillinger, det handler også om arbeidstakeres helse og sikkerhet. Og mens vi, til tross for avvik, er kommet langt i Norge og har en sterk arbeidsmiljølov, så er det ikke nødvendigvis slik at arbeidstakere utenlands har den samme sikkerheten. Like viktig som helsa er for en person i Norge, er den for en arbeidstaker i en fabrikk i Kina, der våre nettbrett blir produsert.

Når jeg tenker på likestilling, så tenker jeg likestilling mellom alle kjønn, ikke bare en utdatert definisjon av menn og kvinner. Når vi snakker om like muligheter, så må vi også tenke på hvordan sårbare grupper utenlands, som for eksempel barn, skjermes fra arbeidslivet og kan gjennomføre en fullverdig skolegang. Sånn at deres muligheter for en bedre og selvstendig framtid blir litt mer lik våre.

Jeg synes heller ikke at det er solidarisk å bare snakke om økte lønninger og en kamp mot Forskjells-Norge, og samtidig ignorere konsekvensene av den rådende økonomiske modellen. Derfor blir det viktigste slagordet for meg global solidaritet, solidaritet med framtidige generasjoner og solidaritet med andre levende vesener enn bare mennesker. Vi må, i denne globale verden, løfte våre blikk høyere opp å se verden, markedene og alt som lever her i et samspill med hverandre.

Å etterstrebe en uendelig økonomisk vekst er ikke bare fantasi, men også et hardt slag mot natur og miljø. Det er usolidarisk. Våre forbruksmønster og forventninger til lave priser har alvorlige og skadelige konsekvenser for folk andre steder

Våre spisevaner påvirker livskvaliteten til våre dyr og vanskeliggjør gårdsdriften for den norske bonden. Jeg savner at sosialistiske partier som Rødt, SV og AP ikke på alvor tar innover seg ideen om en sirkulær økonomi som samfunnsøkonomisk modell.

Om vi liker det eller ei, blir alle land nødt til å omstille seg til mer bærekraftige samfunn. Hvis vi ikke gjør det frivillig, kommer naturen til å tvinge oss til det. Da fagbevegelsene vokste fram på 1800-tallet, var ikke globale klimaendringer dagsorden. At industrier ødela naturressursene, med påfølgende alvorlige konsekvenser, ble ignorert så lenge de skapte arbeidsplasser.

De samme holdningene gjør seg også gjeldende i dag, når sjødeponi ønskes velkommen i sårbare Repparfjorden!

Jeg vil at fagbevegelsen ser at det er en klar sammenheng når Miljøpartiet De Grønne og de selv bruker de samme slagordene. Når de såkalte «factory girls» dannet grunnlaget for markeringen av 1. mai, viste de oss samtidig at kvinnekamp også er klassekamp. Vi må nå ta innover oss at miljøkamp også er det!