Den voksende gruppen midlertidig ansatte er taperene blant arbeiderene, mener artikkelforfatter. Her er arbeidsminister Robert Eriksson. Foto: Øistein Norum Monsen
Den voksende gruppen midlertidig ansatte er taperene blant arbeiderene, mener artikkelforfatter. Her er arbeidsminister Robert Eriksson. Foto: Øistein Norum MonsenVis mer

Den grove utnyttelsen av midlertidig ansatte

Prekariatet er den raskest voksende klassen i verden.

Meninger

Gjennom universelle fellesløsninger har Norges samfunn i nyere historie hatt mange oppturer for å utjevne sosiale forskjeller. For dagens regjering er ikke dette lenger et prioritert arbeidsområde.

«Prekariatet» er et relativt nytt klassebegrep som kom med Guy Standings bok "The Precariat - the New Dangerous Class" i 2011. Begrepet er en betegnelse på dem som jobber i midlertidige stillinger og ikke får noe fast arbeid. De risikerer å gå en lengre periode uten betalt arbeid. Disse arbeiderne blir taperne av alle ansatte, da de må jobbe flere vikariater samtidig. Prekariatet kan ende opp uten fagidentitet eller karriere.

Hvordan utarter så situasjonen seg for arbeidsgiverne? For dem er det hele et spill om penger.

Det unormale for arbeiderklassen er blitt det normale for prekariatet. Økende ulikhet mellom klasser vil kunne føre til mindre samhold mellom dem. Mer ulikhet i form av fattigdom fører gjerne til flere sosiale problemer. Standing kommer med slående argumenter for at prekariatet med tiden kan bli en reell fare for stabiliteten i samfunnet. De blir stadig mer frustrerte og farlige fordi de ikke har noen stemme. Dermed kan de lettere falle for ekstreme, fascistiske politiske partier.

Prekariatet er den størst voksende klassen i verden hvor konkurranseutsetting og frihandel er en realitet. Dette innebærer at man arbeider mest mulig for lavest mulig lønning. Prekariatet representerer en gjennomgripende global fattigdom, hvor man verken har krav på fast stilling og dermed heller ikke rettigheter innenfor de jobbene man får. Sosial trygghet eller arbeidsmiljølov gjelder ikke for prekariatet. Fagorganisering står i veien for profitt. Demokratiske rettigheter blir utkonkurrert etter jakten på profitt.

Vi står ved et veiskille. Vi kan velge mellom å utvide demokratiet for de mange, eller vi kan velge å utvide profitten for de få. Vi kan velge å stå solidarisk ved løsarbeidernes side. Vi kan velge om vi vil bidra til demokratibygging framfor jakten på profitt. Vi kan bidra med å styrke fellesskapet framfor å skape splittelser. Valget er vårt.