Den illegale spriten -   fra forbudstid til polstreik

Informativt om spritsmugling og hjemmebrenning i det forrige århundret.

BOK: Diskusjonen om nye sterke avgiftsreduksjoner på alkohol har aktualisert boka om smugling på en måte som blir få utgivelser til del. Boka bygger på forfatterens «Brennevinskrigen» fra 1984 om forbudstida (1914- 27) og «Markedet som ikke ville dø» fra 1994 som sammenlikner de illegale alkoholmarkedene i Norge og USA.

Metanolofre

Forfatteren skriver om det illegale spritmarkedet i Norge fra utbruddet av den første verdenskrigen til polstreiken i 1986, kildene er blant annet samtaler med smuglere, tollere og politifolk.

Holdningskampanjer, skjerpet toll og politiberedskap og strenge straffer har forsøkt å få has på smugling gjennom hele det 20. århundret, men den stoppet så å si momentant i september 2002 etter at 14 personer døde etter å ha drukket metanolholdig sprit.

Eksempelet skal være historisk unikt, og vel dokumentert blant annet fra Vinmonopolets salgstall.

Hvor lenge denne effekten vil holde seg er uvisst, og det er et springende punkt, for bokas aktualitet skyldes selvfølgelig at det svenske Systembolaget etter all sannsynlighet nå kommer til å sette ned avgiftene på alkoholholdige drikkevarer etter påtrykk fra EU. Et argument fra alkoholliberalerne er at da må Norge følge etter, ellers vil smuglingen igjen anta voldsomme dimensjoner. Med metanolspriten så friskt i minne vil det kanskje ikke bli tilfellet (selv om enda flere forbrukere vil dra til Sverige for å kjøpe alkohol).

Kriminolog Per Ole Johansen viser at det er feilaktig å tro at smuglingen har foregått bare når tilgangen på sprit av en eller annen grunn har vært stengt igjen. Blant annet gjennom kontaktene i smuglermiljøet argumenterer han overbevisende for at det har blitt smuglet mer eller mindre kontinuerlig.

Omfanget av hjemmebrenning ser derimot ut til stadig å ha gått tilbake, men den opplevde en renessanse på 1980-tallet.

Ikke korrupsjon

Selv om det har vært en viss kontinuitet i smuglermiljøet, argumenterer Per Ole Johansen overbevisende for at det blir feil å forveksle denne tradisjonen med kriminelle organisasjoner. Noe slikt har han ikke støtt på, følgelig heller ikke korrupt samarbeid mellom slike organisasjoner og politi/tollvesen.

Alle som er interessert i svart eller uregistrert økonomi, vil ha utbytte av å lese boka, bildet som stiger fram er at underverdenen skiller seg lite fra den ordinære verdenen. Det er den småborgerlige kremmermentaliteten som rår: kjøpe billig og selge dyrt.