RISIKOSPORT: «Det er risikosport å spare, mens forfallet akselerer hurtigere enn formueveksten», skriver artikkelforfatteren. .Foto: Sara Johannessen / NTB Scanpix
RISIKOSPORT: «Det er risikosport å spare, mens forfallet akselerer hurtigere enn formueveksten», skriver artikkelforfatteren. .Foto: Sara Johannessen / NTB ScanpixVis mer

Den merkelige handlingsregelen

Statens inntekter kan forvaltes mye bedre.

ØKONOMI: En moderat og forsiktig forvaltning av statlige midler, ikke minst Statens Pensjonsfond, er det ikke vanskelig å være enig i. Særlig hvis vi hadde vært på plass hva gjelder kvalitativ infrastruktur og bedre uttelling av årlige statsbudsjetter.

Men det halter alvorlig på de to sistnevnte områder: Hele landets infrastruktur, bortsett fra flyplassene, har en middels, under middels og elendig standard. Vi kunne muligens uten videre bruke hele oljeformuen (p.t. 4100 milliarder) avhengig av kvalitetsmål på reparasjoner, utbedring, modernisering og nybygg.

Vi opplever daglig vår elendige veikvalitet og en haltende kollektivsatsing, men vi må huske på at vi i tillegg er på alvorlig etterskudd hva gjelder vannforsyning, kloakk, offentlige bygg, ras og tunnelutbedringer, IKT, nedkjørt gammeldags medisinsk utstyr, med mer.

Det forfalte sykehjemmet eller skolen som kan reddes med utbedring i dag, må kanskje rives om få år fordi forfallet har tatt overhånd. Helt greit med orden i økonomien, men omfattende vedlikeholdsvikt er vel ikke akkurat «orden i økonomien» for å sitere Jens Stoltenberg.

Nå vokser gledeligvis oljefondet, men vi vet faktisk ikke om forfallet og utbedringskostnadene vokser raskere og vil akselerere enda hurtigere framover. Det er med andre ord virkelig risikosport å spare penger, mens forfallet akselererer hurtigere enn formueveksten.

I denne forbindelse må vi også ta med at å skyve på utbedringer har en løpende kostnad da bare elendige veier koster oss løpende 60 milliarder årlig i drepte/skadde og tungrodd transport.

Statens inntekter kan forvaltes mye bedre enn vi observerer. Det gjelder feil i offentlige anbud, feilaktige NAV-utbetalinger, meningsløse og unødvendige anskaffelser og bistand til terrorregimer som en må være politiker for å bortforklare.

Vi skal levere en hyggelig sum oljemilliarder til våre etterkommere, bevares, men disse vil nok oppleve en real blåmandag når hele fedrelandet må konverteres til en gigantisk anleggsplass for å ta igjen det forsømte.

ARTIKKELFORFATTER: Knut Rellsmo
ARTIKKELFORFATTER: Knut Rellsmo Vis mer