Den norske Narsissus

Av Atle Kvalvik, Utsira Kronikken «Statens ansvar for norsk våpeneksport» passer seg inn i en stadig lengre rekke av krav om at Norge umiddelbart må melde seg ut av verden. Vi er for gode for en verdensorden hvor selvstendige stater baserer sin frihet på viljen til å forsvare den - om nødvendig med våpen i hand.Dette er kravet fra krattskogen av statsfinansierte «ikke-statlige» organisasjoner. Stortingspresident Jagland fikk akutt illebefinnende da han fikk høre at Telenor ikke leiker butikk. At de ikke frivillig vil gi bort en investering verdt flere milliarder kroner. Nei, nei, nei, Norge skal ikke være en del av en slik verden hvor næringslivet dikteres av profitt og ikke FNs charter. Da får vi heller sitte stille og stirre ned i vårt eget speilbilde, slik Fredslagets kronikk-kommando vil.Fredsnasjonen ... Den humanitære stormakt ... Verdens mest inkluderende samfunn ... Norge, Norge. Alt tyder på at vi vil få mange repriser på miljøtrimfen - der vi importerer hyperforurensende kullkraft fordi vi er for hellige til å bygge våre egne kraftverk.Og NRK vil med karakteristisk innsikt foreslå kollektivt kalde dusjer som løsning på kraftkrisa. Den norske Narsissus vil - hvis landets provinsielle intelligentsia får det som de vil - bli en fullstending ubrukelig del av det intenasjonale samfunn, fordi vi ikke klarer å rive oss løs fra vårt eget speilbilde.