Den økende ledigheten

Ingress

Meninger

Statistikk fra Nav som ble offentliggjort fredag viser at så mange som 279000, hver tiende arbeidstaker, hadde meldt seg ledig i løpet av fjoråret. Det viser at arbeidsledighet rammer mange, men at de fleste kommer seg relativt raskt tilbake i arbeid. Gjennomsnittstallet for registrerte arbeidsledige var bare drøyt 70000, som bare utgjør 2,6 prosent av arbeidsstyrken. Det er et svært lavt tall sammenliknet med arbeidsledigheten i Europa som er om lag 12 prosent.

Likevel er det en viss økning i ledigheten. Særlig i bygge- og anleggsbransjen som det siste halvåret har merket prisfall og større treghet i boligmarkedet. Det har den følge at det settes i gang færre nye prosjekter. En bivirkning av dette er en større grad av forsiktighet i husholdningene. Pengene sitter ikke like løst som før, og det går ut over varehandelen, som er en annen bransje som merker økt ledighet. Nav regner med en viss økning i ledigheten i år, men tror så, i likhet med SSB og andre prognosemiljøer, at den vil gå noe ned igjen neste år.

Det er imidlertid all grunn til å følge utviklingen nøye. Ennå vet vi ikke hvor stor virkning psykologien har i boligmarkedet. Nobelprisvinner i økonomi, Paul Krugman, som i forrige uke var gjest på Skagen-fondenes konferanse i Oslo, mener Norge har en boligboble og at gjeldsnivået er truende. Det samme har norske sjeføkonomer påpekt i lang tid. Samtidig peker andre makroøkonomer på at grunnleggende forhold skulle tilsi at prisnedgangen i boligmarkedet er midlertidig. Det er befolkningsvekst, historisk høy kjøpekraft, kronekursen har styrket norsk næringslivs konkurranseevne og kriseland i EU begynner å komme seg igjen. Horisonten burde være lys bak lette skyer. Uansett strides de lærde.

Noen aktører vil kjenne besøkelsens tid. Arbeidsgiverorganisasjoner ønsker endringer i arbeidsmiljøloven som gjør det lettere å ansette folk midlertidig og er ellers opptatt av mer «fleksible» arbeidstidsordninger. De vil i likhet med regjeringspartiene følge utviklingen med argusøyne dels for å motvirke høyere ledighet, men også for å finne gode begrunnelser for lovendringer. Arbeidsgiverne har klare forventninger til den nye regjeringen og vil presse på for å få Høyre og Frp til å stå ved sine løfter.