Den siste olje

EN GJENG handlingslammede politikere og en bande menn i dress på oppdrag fra oljeindustrien ødelegger våre valgmuligheter i flere tiår framover. De vil at du skal tro at det finnes bare ett svar: oljen.

Svart olje som gir farlig klimaforurensing.

ETTER NI ÅRS grunnskole og tilhørende herligheter tror vi at vi kan vandre ut i verden og bli hva vi vil. Helt fra barneskolen har vi lært om hvor heldige vi er, vi som har alle muligheter. Vi må ikke ut på rismarken, vi er ikke direkte avhengige av om avlingene slår til. Vi kan bli hva vi vil. Tror vi. Men det er faktisk ikke opp til oss, vi som ofte blir omtalt som framtida. Menn i dress på rundebordsdiskusjoner betalt av oljeindustrien bestemmer hva du skal leve av om 30 år. I Norge skal vi leve av olje.

VI NORDMENN har tjent oss rike på å pumpe opp enorme mengder olje og gass. Vi lever av en storstilt eksport av klimaforurensing. Millioner av mennesker i fattige deler av verden er truet på livet av klimaendringer. Oljeindustrien står i dag for en fjerdedel av den norske klimaforurensingen - veksten framover vil være gigantisk. Og sånn vil de at det skal fortsette. I femti nye år. Vi kaller det til og med for nysatsing og modernisering.

DEN FØRSTE OLJEN kom i land i 1971. Da var det moderne. I dag må vi betale prisen for at vi i oljetåka ikke har satset på noen andre næringer. Vi vasser i oljepenger, men vi evner ikke gjøre annet enn å investere dem en gang til, i oljen. Jo mer vi satser på denne håpløst gammeldagse og forurensende næringen, desto vanskeligere blir det å finne alternativene. De drukner i olje. Politikerne får aldri ut fingeren og diskuterer ikke hvilke andre muligheter som finnes. Da sier det seg jo selv at vi bare sitter igjen med dette ene, oljen. Vi har ikke noe valg. Det som kunne ha vært snakker vi ikke om. Det er bare én framtid. Oljen.

OLJENÆRINGEN GJØR som den vil. Sånn har det vært lenge. Hver gang oljenæringen har sagt hopp, har de til en hver tid sittende politikere spurt «hvor høyt skal vi hoppe?» Oljenæringen presser seg ut i sårbare havområder, og truer mulighetene for en fiskerinæring i framtida. Millioner av mennesker i fattige deler av verden er truet på livet av klimaendringer, forurensingen gjør oss rike. Økonomiprofessorer sier at investeringene i oljenæringen gjør den norske kronen så sterk at den kveler andre næringer, men ingen tør å ta debatten. Du tuller ikke med oljenæringen hvis du står på gjenvalg til høsten.

INGEN KAN BENEKTE at oljeinntekter har vært helt avgjørende for å betale for den velferden vi som er unge er så heldige å ha vokst opp i. Men tiden er overmoden for å innse at olje og gass ikke er en del av framtiden. Vi har ikke råd til å overse klimaendringene. Allerede i dag er utslippene så store at det vil ta flere hundre år å rette opp igjen de skadene som allerede er skjedd. Vi kan ikke med viten og vilje planlegge et samfunn som forsterker de problemene vi allerede har.

Det på tide å løfte blikket.

ANTI-OLJE: - Det handler om hva vi som er unge i dag skal leve av om 30 år, skriver lederen i Natur og Ungdom i dette utspillet. Hun er sterkt imot en ensidig satsning på oljeinntekter i Norge.